Forskning

Svenska litteratursällskapet finansierar forskning om det svenska i Finland, främst inom humaniora och samhällsvetenskaper genom stipendier och projektmedel. SLS har även anställda forskare. Tyngdpunkterna ligger på etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap, musikvetenskap, svenska språket och samhället. SLS är en av de stora finansiärerna på det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet i Finland. För många unga forskare är stödet från SLS av stor betydelse.

SLS fem vetenskapliga nämnder utgör viktiga kontaktlänkar till universitet både i Finland och utomlands. SLS finansierar och bedriver forskning inom vetenskapliga projekt och inom ramen för s.k. insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Stipendier för forskning beviljas ur ett flertal fonder.

Samarbetet med universitet, forskningsinstitutioner och -finansiärer i Finland och utomlands är en viktig del av verksamheten. SLS arrangerar seminarier och andra evenemang med anknytning till aktuell forskning.