Användning av SLS logo och namn

Den som har beviljats stipendier, understöd eller forskningsmedel från Svenska litteratursällskapet ska nämna SLS som bidragsgivare i offentliga sammanhang och presentationer samt på webbplatser och i alla tryckta och digitala publikationer genom att använda SLS logotyp med namnet Svenska litteratursällskapet i Finland i sin helhet.

 

Svenska litteratursällskapets namn

Svenska: Svenska litteratursällskapet i Finland

Engelska: Society of Swedish Literature in Finland

Tyska: Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland

Franska: Société de la littérature Suédoise de Finlande

 

Svenska litteratursällskapets logo

Logotypen finns i olika versioner och på de språk som ovan nämnts. Logotyperna är i standardformat och proportionerna får inte ändras. Om andra logotyper finns med i materialet ska logotypen för SLS vara minst lika stor, som de övriga logotyperna.

Ifall stödet kommer från en namngiven fond ska SLS logo där fondens namn ingår användas. Samtliga logotyper för fonder hittas här.

 

Ifall det finns frågor om användningen av logotyper, kontakta SLS kommunikationschef.

Ett exemplar av samtliga publikationer, såväl tryckta som digitala, ska skickas till SLS forskningssekreterare.

 

Exempel

1 SLS primära logo i färg

SLS logo (.jpg) i färg på vit bakgrund

Ladda ner i jpg-format | Ladda ner i eps-format

2 SLS primära logo i svart

SLS primära logotyp i svart

Ladda ner i jpg-format | Ladda ner i eps-format

 

3 Fondlogotyp i färg

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; logotyp i färg

4 Fondlogotyp i svart

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; logotyp i svart