Till författare

Beslut om vilka manuskript som antas för utgivning fattas av litteratursällskapets förlagsnämnd. I SLS skrivinstruktioner ges anvisningar om hur noter, litteraturförteckning, bildtexter m.m. ska skrivas i manus som skickas in till litteratursällskapet.

PDF iconRiktlinjer för utgivning vid SLS förlag

PDF iconSkrivanvisningar till författare

Historiska och litteraturhistoriska studier, anvisningar till skribenter