Finlands svenska folkmusikinstitut

Foto: Janne Rentola

Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för den finlandssvenska folkmusiken. Institutet betjänar musikutövare, allmänhet, forskare, studerande, föreningar, massmedier med flera.

Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Vi samarbetar gärna kring olika forsknings- och insamlingsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner. Inom ramen för SLS utgivning ger vi ut böcker, låthäften och cd-skivor om och med folkmusik. Du kan beställa dem direkt av oss eller genom Vetenskapsbokhandeln.

Institutet tar tillvara, förvarar och publicerar både historiskt folkmusikmaterial och material som rör dagens musicerande. Folkmusikaliskt material (signum FMI) kan du söka i SLS huvudkatalog i Arkiva.

Folkmusikinstitutet finns i Vasa men har hela Svenskfinland som arbetsfält. 

För närmare information om öppethållningstider, kontaktuppgifter etc. se SLS kundtjänst.