Finansråd

Till finansrådets centrala uppgifter hör att svara för SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

Finansrådet samlas fyra gånger per år. Skattmästaren leder finansrådet.

 

 • Johansson
  Ole Johansson
  skattmästare
  bergsråd
 • Johan Aalto. Foto: SLS/Janne Rentola
  Johan Aalto
  lagman
 • robert_andersson18.jpg
  Robert Andersson
  verkställande direktör
 • Jannica Fagerholm. Foto: SLS/Janne Rentola
  Jannica Fagerholm
  verkställande direktör
 • Henriksson
  Anna-Maja Henriksson
  vicehäradshövding, riksdagsledamot