Arvoden för fältinsamling

Intervju under fältinsamling.

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera?

SLS arkiv delar ut arvoden för att samla in material inom ämnena folkloristik, etnologi, svenska språket/nordiska språk och musikvetenskap. Du har själv förtur att använda ditt eget material i din forskning, men det kommer att arkiveras vid SLS arkiv och därefter också kunna användas av andra. Vi erbjuder dig hjälp med inspelningsapparatur och en kontaktperson som svarar på alla slags frågor som kan uppstå vid insamlingen.

PDF iconInstruktioner för fältarvoden

 

Insamlingen gäller följande områden:

Etnologi och folkloristik

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman som speglar den svenska befolkningens kultur och historia eller aktuella samhällsfenomen. Ett arvode gäller specifikt den svenska befolkningens kultur och historia eller aktuella samhällsfenomen i Österbotten.

Vill du veta mera, kontakta Yrsa Lindqvist, yrsa.lindqvist@sls.fi, tfn 09 618 774 52. För insamling i Österbotten kontakta Katja Hellman, katja.hellman@sls.fi, tfn 06 319 56 12.

Musiketnologi och folkmusik

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman som berör SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts verksamhetsområde.

Vill du veta mera, kontakta Niklas Nyqvist, niklas.nyqvist@sls.fi, tfn 06 319 56 05.

Svenska språket/nordiska språk

Materialinsamling genom inspelningar, intervjuer, uppteckning, videofilmning eller fotografering av språkligt material med teman som berör ortnamn, personnamn, dialekter eller talspråk.

Vill du veta mera, kontakta Pamela Gustavsson, pamela.gustavsson@sls.fi, tfn 09 618 774 58.

Utvalda arvodestagare kontaktas personligen.