Arvoden för fältinsamling

Intervju under fältinsamling.

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera?

SLS arkiv delar ut arvoden för att samla in material inom ämnena etnologi, folkloristik, musiketnologi, folkmusik, svenska språket och nordiska språk. Arvodessumman är 1 200 euro och ett skattepliktigt bidrag. Du har själv förtur att använda ditt eget material i din forskning, men det kommer att arkiveras vid SLS arkiv och därefter också kunna användas av andra.

Vi erbjuder dig hjälp med inspelningsapparatur och en kontaktperson som svarar på alla slags frågor som kan uppstå vid insamlingen. Mängden material som förutsätts för ett arvode beror på materialets karaktär och på typen av studie, läs mer i instruktionerna:

PDF iconarvoden_for_faltinsamling_2018_id_20861.pdf

Till ansökningen


Insamlingen gäller följande områden:
 

Etnologi eller folkloristik

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman som speglar den svenska befolkningens kultur och historia eller aktuella samhällsfenomen.

Vill du veta mera, kontakta Hanna Strandberg, hanna.strandberg@sls.fi, tfn 09 618 774 65.

Om du vill samla material i Österbotten,­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ kontakta Katja Hellman, katja.hellman@sls.fi, tfn 06 319 56 12.

Musiketnologi eller folkmusik

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman så som folkmusik, folkdans, folkligt musikutövande eller folklig dans.

Vill du veta mera, kontakta Niklas Nyqvist, niklas.nyqvist@sls.fi, tfn 06 319 56 05.

Svenska språket eller nordiska språk

Materialinsamling genom inspelningar, intervjuer, uppteckning, videofilmning eller fotografering av språkligt material som anknyter till temat svenskan i Finland.

Vill du veta mera, kontakta Lisa Södergård, lisa.sodergard@sls.fi, tfn 09 618 775 27.