Faktureringsuppgifter

Elektroniska fakturor:

E-fakturaadress (OVT): 003702001381
Operatör: BAWCFI22
FO-nummer: 0200138-1

Fakturor i PDF-format skickas till adressen

sls@basware.saas.com

Pappersfakturor skickas till adressen

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
PB 489
00026 BASWARE