Faktureringsuppgifter

Elektroniska fakturor:

E-fakturaadress (OVT): 003702001381
Operatör: BAWCFI22
FO-nummer: 0200138-1

PDF-fakturor skickas till:

sls@bscs.basware.com

Pappersfakturor skickas till adressen

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
PB 489
00026 BASWARE