Solveig von Schoultz

1907–1996

Solveig von Schoultz (f. Segerstråle) växte upp i Borgå, yngst i en skara på åtta syskon och dotter till Hanna Frosterus Segerstråle och Albert Segerstråle. Hon avlade folkskollärarexamen 1926 och arbetade sedan som lärare i Laguska skolan i Helsingfors i 35 år, åren 1937–1972.

År 1930 gifte hon sig med kanslichef Sven von Schoultz, med vilken hon fick två döttrar, Ursula och Barbara. Paret skilde sig 1961 och Solveig von Schoultz gifte om sig med tonsättaren, professor Erik Bergman.

På den finlandssvenska litterära kartan placerar sig von Schoultz kanske främst som den efterkrigstida yrkesarbetande kvinnans röst. Som poet förde hon vidare det lyriska arvet från den finlandssvenska tjugotalsmodernismen.

Den skönlitterära debuten skedde 1932 med flickboken Petra och silverapan. Mest känd är författaren dock för sin lyrik och sina noveller.

Realist med sinne för detaljer

Fonden i novellerna utgörs oftast av en realistisk miljö – ett stillsamt och detaljerat vardagsliv – med familjen, ofta enbart kvinnan eller barnet, i det psykologiska blickfånget. Den gifta, förvärvsarbetande kvinnans roll och längtan efter självförverkligande är ett tema som författaren gestaltar och problematiserar i många av sina noveller, liksom även barnets känsla av ensamhet och otrygghet. I människorelationerna prövas ständigt gränser – såväl äktenskapliga och könsrollsrelaterade som sociala och generationer emellan.

Den episka produktionen riktar sig främst till vuxna men omfattar även barn- och flickböcker. Den mest kända barnboken är Nalleresan som utkom 1944, med illustrationer av Tove Jansson. Berättelsen bygger på verkliga upplevelser från evakueringen av krigsbarn till Sverige och skrevs ursprungligen för författarens två små döttrar.

De små tingens filosof

Solveig von Schoultz skrev tre biografiska – eller biografiskt färgade – böcker som tillsammans gestaltar tre olika kvinnogenerationer; den första baserar sig på dagboksanteckningar om de två döttrarnas tidiga barndom, De sju dagarna (1942), den andra är en biografi över modern, Porträtt av Hanna (1978) och den tredje slutligen memoarboken Längs vattenbrynet (1992).

Den lyriska debuten skedde med Min timme 1940. Liksom novellerna, är även diktvärlden förankrad i det vardagliga, i de små tingens och naturens stillsamma filosofi.

Solveig von Schoultz skrev även ett antal radiohörspel och tv-pjäser samt läseböcker för skolbarn. Hon belönades med ett flertal litterära pris.

Text: Nelly Laitinen

Barn- och flickböcker

Petra och silverapan (1932)
Nalleresan (1944)
Millaskolan (1961)

Lyrik

Min timme (1940)
Den bortvända glädjen (1943)
Eko av ett rop (1945)
Nattlig äng (1949)
Allt sker nu (1952)
Nätet (1956)
Terrassen. Tanka-svit (1959)
Sänk ditt ljus (1963)
De fyra flöjtspelarna (1975)
Bortom träden hörs havet (1980)
Vattenhjulet (1986)
Ett sätt att räkna tiden (1989)
Samtal med en fjäril (1994)
Molnskuggan (1996)
samt samlingsvolymerna
Klippbok. Äldre och nyare dikter (1968)
En enda minut. Dikter 1940–1980 (1981)
Alla träd väntar fåglar. Dikter 1940–1986 (1988)
Den heliga oron. Dikter 1940–1996 (1997)

Noveller

Ingenting ovanligt (1947)
Närmare någon (1951)
Ansa och samvetet (1954)
Den blomstertid (1958)
Även dina kameler (1965)
Rymdbruden (1970)
Där står du (1973)
Somliga mornar (1976)
Kolteckning, ofullbordad (1983)
Ingen dag förgäves. Noveller 1947–1983 (1984, samlingsvolym)
Nästa dag. Noveller i urval (1991, samlingsvolym)

Övrig prosa

December (1937)
De sju dagarna. Två barn skapar sin värld (1942)
Porträtt av Hanna (1978)
Längs vattenbrynet (1992)

Skolböcker

Vi på Solgård + Gökungen (1953)
Vår läsebok (1956)
Mera om Solgård (1957)
Hos Lisa och Lasse (1962)

Övrigt

Det som har varit, det som är. Brev från Solveig von Schoultz i urval och med kommentar av Inga-Britt Wik (1999)
Ett antal radiohörspel och tv-dramer

Solveig von Schoultz arkiv (SLSA 1046), som omfattar ungefär 4,5 hyllmeter och sträcker sig över tiden 1890–1996, innehåller en stor brevsamling med författarens inkommande och utgående brev, samt brev till och från andra familjemedlemmar, bl.a. maken Erik Bergman.

Därtill finns manuskript, anteckningar, dagböcker, personliga handlingar, översättningar, förlagsavtal, analyser, recensioner, tidningsurklipp, fotografier mm. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning och förvaras på Nationalbiblioteket (fotografierna förvaras på Riddaregatan 5).

I SLS arkiv finns dessutom 19 timmar med digitaliserade intervjuer med Solveig von Schoultz.