Augusta Lundahl

1811–1892

Augusta Charlotta Lundahl föddes den 21 september 1811 i Tammerfors. Hennes föräldrar var kommerserådet Gustaf Lundahl (1783–1846) och Anna Charlotta (f. Rung) (1785–1854). Gustaf Lundahl var affärsman, en av stadens ledande köpmän och medlem av stadens äldste. Anna Lundahl fungerade som upprätthållare av stadens första flickpension och efter 1841 var hon även verksam vid sin makes handelshus, vilket hon sedan ledde ensam efter att Gustaf Lundahl insjuknat 1844. Augusta var den äldsta av fyra barn, efter henne kom Gustaf (Gösta, 1814–1844), Karl August, som dog i spädbarnsålder 1815, och Karl (Calle, 1818–1855).

Bildning och umgänge

Familjen Lundahl uppskattade boklig bildning och de bästa informatorer anställdes för sönerna. Även Augusta deltog i undervisningen och senare skickades hon till Åbo, till fru Salmbergs flickpension, där hon studerade fram till 1825.

Hon fortsatte sina studier dels på egen hand och dels tillsammans med brödernas informatorer. Augusta Lundahl läste t.ex. både äldre och nyare litteratur på flera språk och hon behärskade i varierande grad engelska, tyska, franska, italienska, latin, ryska och finska.

Augusta Lundahl var också musikalisk och verkade som ackompanjatris på konserter i Tammerfors. Redan som ung började hon skriva dikter.

År 1827 anställdes en ny informator för bröderna, nämligen Johan Jakob Nervander (1805–1848), skald, fysiker och meteorolog. Nervander uppmuntrade Augusta Lundahl att skriva, redigerade hennes dikter och fungerade som hennes första kritiker.  

Vid fru Salmbergs flickpension hade Augusta Lundahl lärt känna Fredrika Tengström, sedermera Runeberg, och deras vänskap och mer eller mindre regelbundna brevväxling fortsatte ända till Fredrika Runebergs död 1879. Genom väninnan lärde Augusta Lundahl även känna Johan Ludvig Runeberg, som också uppmuntrade Augusta att fortsätta som poet. Tillsammans med paret Runeberg deltog hon i Lördagssällskapets sammanträden och blev bekant med flera av Finlands kulturpersoner.   

”Välljudande, nästan elegant”

Augusta Lundahls lyrik har av hennes ättling Ulla Sumelius beskrivits som ”konventionell naturlyrik med stark efterklang av Stagnelius och Atterbom” och formen som ”välljudande, nästan elegant” av Werner Söderhjelm. Dikterna beskriver ofta naturföreteelser såsom soluppgång och solnedgång och naturen vid olika årstider i romantisk och idyllisk anda. Hennes skapande period hänför sig närmast till 1830-talet. Femton av hennes dikter publicerades i Helsingfors Morgonblad 1832, Borgå Tidning 1839 och 1840 samt i albumet Vinterblommor 1834 (1833) och 1840 (1839) i Sverige. I Aftontidningen i Stockholm recenserades hennes tre dikter ur Vinterblommor i början av 1834.

Tonfallet i dikterna beskrevs som ”qvinligt ljuft och lent, enkelt, innerligt och musikaliskt” och en av hennes dikter, Minne af en resa i Januarii 1831, blev en visa som sjöngs av studerande i Uppsala på 1830-talet.

Augusta Lundahl gifte sig 1844 med kyrkoherden Gabriel Wallenius (d. 1862) och paret fick tre döttrar. Efter giftermålet slutade Augusta att publicera dikter. Hon fortsatte dock med översättningsarbeten och översatte bl.a. andliga dikter från engelska till svenska.

Text: Kaisa Luoma

Lyrik

Helsingfors Morgonblad 1832 (nr 3, 17, 22 och 26), signatur A---a.
Borgå Tidning 1839 (nr 12, 39, 57, 60 och 89), 1840 (nr 6), 1841 (nr 56 och 75), signatur -u-u-
Helsingfors Tidningar 1845 (nr 21)
Vinterblommor för 1834. Utg. G.H. Mellin, Stockholm 1833. Signatur Augusta

Dikter. Utgåva och efterskrift av Harry Lönnroth (2007). Innehåller Augusta Lundahls dikter som tidigare publicerats i Helsingfors Morgonblad 1832, Borgå Tidning 1839 och 1840 och i albumet Vinterblommor 1834 (1833) och 1840 (1839) samt fyra tidigare otryckta dikter.

Tammerkoskelle ja muita runoja (2011). Red. Mari Hatavara, Harry Lönnroth & Katja Matikainen. Augusta Lundahls dikter översatta till finska av Kari Aronpuro, Risto Ahti, Naemi Levas & Elias Lönnroth.

 


 

Augusta Lundahls dikter finns i avskrift i samlingen SLSA 456, med en inledning skriven av dottersonen Rafael Sumelius. Augusta Lundahls korrespondens med Fredrika Runeberg (ett femtiotal brev) finns i Fredrika Runebergs samling (SLSA 1104Fr). Därtill finns sju böcker som tillhört Augusta Lundahl i Jarl Pousars boksamling. Dessa böcker innehåller bl.a. italiensk, tysk och engelsk litteratur i form av lyrik och skådespel.