9.1.2014

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Slutseminarium för forskningsprojektet Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

25.4.2014 -
10:15 till 16:30

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Under seminariet behandlas allmänna frågor om populärlitteraturens uppgifter och funktioner.

10.9.2014 -
14:30 till 15:30

Svenska litteratursällskapet i Finland, Snellmansgatan 13, Helsingfors

Hösten 2014 lanserade SLS den digitala utgåvan Albert Edelfelts brev. Här kan du titta på lanseringen.

30.10.2014 - 10:00 till 31.10.2014 - 16:00

Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Svenska litteratursällskapet och Föreningen för nordisk filologi ordnar ett seminarium med temat flerspråkighet och språkkontakt i modern tid.

Seminarium om Edvard Westermarck och hans intellektuella krets
27.11.2014 -
10:15 till 17:00

Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11, Helsingfors

Seminariet är öppet och gratis för alla intresserade. Sista anmälningsdag är 20.11.2014.

SLS föredragsserie del 4. Grannen i söder – Estland och kontakterna till Norden
8.12.2014 -
18:00 till 20:00

Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Välkommen till del fyra i SLS föredragsserie hösten 2014!

Ur arkivet
17.12.2014 - 18:00

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23 A (5. vån.), Vasa

Svenska litteratursällskapets serie "Ur arkivet" avslutas för året onsdagen den 17 december.