15.11.2018 -
14:00 till 16:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Workshop: Bli kaveri med Talko

talspråkskorpusen Talko kan du göra mångsidiga sökningar i ett omfattande material av sociolingvistiska intervjuer med svenskspråkiga från olika delar av Finland. Kom igång med användningen av korpusen genom att delta i en praktisk workshop. Vi bekantar oss med korpusen genom olika övningsuppgifter. Ta med egen dator.

Sista anmälningsdag är måndag 12.11 via formuläret som nås genom att klicka på "Till Anmälan" här ovanför.

Begränsat antal platser.

 

Plats: Svenska litteratursällskapet i Finland, mötesrum Estlander (Riddaregatan 5, Helsingfors)

Talspråkskorpusen Talko:  http://www.sls.fi/sv/talko

Kontaktperson: Lisa Södergård, lisa.sodergard@sls.fi 

Mer information om Talko och andra digitala resurser får du på seminariet Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning som ordnas 16.11. Anmälan  till seminariet kan göras via samma formulär som för workshoppen.

Workshop i Talko