8.7.2017 -
21:30 till 23:00

Stadshuset i Karleby, Salutorget 5, Karleby

Traditionshörnan: Konsert på spelmansstämman i Karleby

SLS/ Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) deltar i den finlandssvenska spelmansstämman i Karleby 7–9.7 som ordnas av Finlands svenska spelmansförbund. 

FMI arrangerar sin årliga konsert Traditionshörnan lördagen den 8.7 där enskilda spelmän, små grupper och sångare ges tillfälle att framföra sin musik – repertoaren kan rymma allt från traditionella låtar till inslag av nyskapad, experimentell folkmusik. Konserten hålls på Karleby stadshus (Salutorget 5) kl. 21.30–23.00. Fritt inträde.

Varmt välkommen!

Traditionshörnan: Konsert på spelmansstämman i Karleby