17.3.2017 -
09:00 till 12:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Suku 2017 – SLS arkivsamlingar och släktforskare

Genealogiska Samfundet i Finland är en organisation för personer som är intresserade av släkt- och personhistoria och producerar olika slags service för sina medlemmar. Samfundet fyller 100 år under 2017 och jubileumsårets huvudevenemang "Suku 2017 Koko Suomen sukujuhla" (på svenska ungefär "Suku 2017 Hela Finlands släktfest") ordnas 13–19.3. Under evenemanget besöker Genealogiska samfundet olika minnesorganisationer, fredagen den 17 mars står SLS arkiv i tur. 

Privatarkiven kan ge släktforskningen en guldkant. Svenska litteratursällskapet välkomnar Genealogiska Samfundets medlemmar och andra intresserade av släktforskning att bekanta sig med SLS verksamhet under evenemanget Suku 2017. Släktforskning förknippas ofta med kyrkböcker, domböcker och mantalslängder. Vi bekantar oss med SLS arkivsamlingar och hur de kan göra släktforskningen mera levande. Vilka var personerna bakom namnen och siffrorna i domböckerna? Privatarkiven ger en mikrohistorisk inblick i vardagslivet och levandegör släkthistorien. Under förmiddagen bekantar vi oss också med genealogisk litteratur i SLS bibliotek, vi får lära oss om databaserna Edelfelt och Topelius och SLS personhistoriska utgivning.

Evenemanget är gratis och öppet för alla men riktar sig främst till personer som sysslar med och är intresserade av släktforskning och Genealogiska Samfundets medlemmar.

Anmälningar direkt till Genealogiska Samfundet på seura@genealogia.fi , SLS tar inte emot anmälningar.

På eventuella frågor kring Suku 2017 svarar Genealogiska Samfundets personal.

 

SLS arkivsamlingar och släktforskare

Klo 9.00–12.00

Program:

Forskningschef Christer Kuvaja: Evenemanget öppnas

Förste arkivarie Petra Hakala: Personer, släkter, gårdar, traditioner –  SLS arkivsamlingar som källa för släktforskare

Redaktör Elisabeth Stubb: Databaserna Edelfelt och Topelius

Bibliotekarie Martin Ginström: Genealogisk litteratur i SLS bibliotek

Kanslichef Jonas Lång: SLS personhistoriska utgivning

Suku 2017 – SLS arkivsamlingar och släktforskare