19.10.2017 - 09:00 till 20.10.2017 - 17:00

Educarium, Assistentgatan 5, Åbo

SLS på historikerdagarna i Åbo

SLS säljer böcker på historikerdagarna i Åbo 19-20.10. Evenemanget ordnas av Turun Yliopisto, Åbo Akademi och Suomen Historiallinen Seura.