26.10.2017 - 10:00 till 29.10.2017 - 18:00

Messukeskus, Messuaukio 1, Helsingfors

SLS på Helsingfors bokmässa

Du hittar oss i monter 6m50 i det finlandssvenska kvarteret. Nytt för i år är att du kan träffa representanter för alla våra sektorer på mässan, från vårt arkiv, utgivning, forskning och fonder! Du som alltid undrat över vad SLS egentligen gör och vad vår verksamhet går ut på – nu har du din chans att fråga oss! Naturligtvis presenterar vi också vår senaste utgivning och säljer våra böcker.

 
SLS SCENPROGRAM
 
Torsdag 26.10
14.30 Georg August Wallin (Tottiscenen)

Bokserien Georg August Wallins Skrifter är nu komplett. Vad kan man lära sig av hans beskrivningar av resorna i Egypten och Arabvärlden på 1840-talet? Utgivarna Patricia Berg och Kira Pihlflyckt medverkar.

 

15.00 Georg Henrik von Wright (Edith Södergran-scenen)

Georg Henrik von Wright efterträdde Ludwig Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948. Han pendlade mellan att vara vetenskapsman och essäist, djupt engagerad i ekologiskt betonad kritik av den vetenskapligt-tekniska övertron. Thomas Wallgren, Merete Mazzarella, Lars Hertzberg och Nora Hämäläinen medverkar, Fredrik Sonck intervjuar.

 

Fredag 27.10
 
12.30 Bröderna von Wrights växtplanscher (Edith Södergran-scenen)

Ett sextiotal tidigare okända växtplanscher målade av konstnärsbröderna von Wright publiceras nu för första gången. 

 

12.30 Ruotsin kieli yhteiskunnallisena kielenä Suomessa – itsenäinen vai käännösten armoilla? (Tiedetori på Takauma-scenen)

Mitä tapahtuu ruotsin kielelle, kun se elää rinnakkain suomen kielen kanssa? Hur skapar sig svenskan utrymme i samhället? Tvåspråkig intervju om svenskan i Finland. Kaksikielinen haastattelu. Pirjo Hiidenmaa haastattelee Marika Tandefeltiä ja Sten Palmgrenia.
 

13.00 Nyheter och nymodigheter när gårdfarihandlaren kom till byn (Tiedetori på Takauma-scenen)


Gårdfarihandlare från ryska Karelen var en vanlig syn i byarna längs kusten i slutet av 1800-talet. Vad sålde de och hur bemöttes de? Miksi joukko itäkarjalaisia kulkukauppiaita asettui asumaan ruotsinkielisille seuduille? Kaksikielinen haastattelu. Tvåspråkig intervju. Panu Pulma haastattelee Hanna Lindbergiä ja Anna Sundelinia.
 

15.30 Maamme kirja – itsenäistymisen kulmakivi ja kansallisaatteiden kameleontti (Mika Waltari-scenen)

Topeliuksen Boken om vårt land – Maamme kirja on luetuimpia koulukirjojamme. Miten kirja nousi kansalliseksi maamerkiksi ja vaihteli muotoaan ennen ja jälkeen itsenäistymisen? Kirjan vaiheista kertovat professorit Mari Hatavara ja Henrik Meinander. Haastattelijana Peik Henrichson.
 

16.00 Gustaf Mannerheim (Tottiscenen)

Mannerheims betydelse i Finlands historia är stor och i år då hans 150-års minne firas utkommer en rad böcker. En handlar om ödesåret 1917 då han valdes till överbefälhavare för den vita armén. En annan handlar om en av hans adjutanter. Medverkande: Matts Dumell och Nikolai Marschan, Peik Henrichson intervjuar.    
 

18.00 Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015 (Eino Leino-scenen)

Keskustelu kattavasta ja iskevästi kirjoitetusta kirjasta kansallisvaltio-Suomesta ja sen ruotsalaisuuden historiasta, kielivähemmistöstä ja sen suhteesta enemmistöön – jyrkistä kiistoista, kielisovusta sekä viime aikojen ristiriitaisesta kehityksestä. Peik Henrichson haastattelee Henrik Meinanderia.

 

Lördag 28.10
 
11.00 ”Tok gjorde som galen bad”  (Tottiscenen)

Finlandssvenskan har en mängd egna ordspråk och talesätt. Nu har denna ordrika skatt gjorts tillgänglig i bokform, och snart går det att botanisera bland tusentals ordspråk också digitalt. Arkivarie Carola Ekrem medverkar.

 

14.00 Yhteiseloa ja kieliriitoja – ruotsinkieliset osana itsenäistä Suomea (Tiedetori på Olohuone-scenen)

Miten ruotsinkielisen väestön identiteetti ja kulttuuri on rakentunut itsenäisessä Suomessa? Miten kielivähemmistön suhde enemmistöön ja kansalliseen kulttuuriin on kehittynyt 1900-luvun alkuvuosikymmenistä tähän päivään? Henrik Meinanderia haastattelee Maria Lähteenmäki.

 

17.00 Föreställda finlandssvenskheter (Edith Södergran-scenen)

Hur uppfattas det finlandssvenska i tidningsdebatter, webbdiskussioner och i läroböcker? Ett samtal om spinnfiske, snus och svenska talande bättre folk. Sven-Erik Klinkmann och Blanka Henriksson medverkar.

 

19.30 Språket i medierna (Edith Södergran-scenen)

Anna Maria Gustafsson och Markus Österlund i ett samtal om hur det svenska språket fungerar i ett medielandskap. Finns det problem och vilka är de i så fall? Arrangörer: Folktinget, Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Söndag 29.10
 
15.00 Året 17 i Finlands historia (Edith Södergran-scenen)

Med början från 1417 granskar en rad historiker läget i Finland med hundra års mellanrum. Vilka aktörer fanns då och vilka vägskäl stod landet inför? Vad hade hänt om man tagit en alternativ väg? Och vad är titthålshistoria? Nils Erik Villstrand och Pirjo Markkola samtalar.

 

16.00 Boken om vårt land (Tottiscenen)

Zacharias Topelius Boken om vårt land var läsebok i Finland i över 75 år. Hur är det möjligt? Vilken bild av landet och dess folk var riktgivande för skolbarnen under den här tiden och förändrades bilden alls? Magnus Nylund, Jens Grandell och Hanna Kurtén från SLS Topeliusredaktion medverkar.

 

bokmassa