28.9.2017 - 09:00 till 1.10.2017 - 17:00

Svenska Mässan, Mässans gata 10, Göteborg

SLS på Bok och Bibliotek 2017 i Göteborg

SLS deltar i Bokmässan i Göteborg 28.9–1.10.2017. Du hittar oss i monter C02:22 i den stora Finlandsmontern.

 

SLS SCENPROGRAM UNDER BOKMÄSSAN

Vi direktsänder alla SLS program från Arenan i vår Youtube-kanal.

Program på Forskartorget kan du också följa med live på forskartorget.se.

 

Torsdag 28.9

Arenan (Finlandsmonterns scen C02:32)

10.30 Förklädd till arab

Georg August Wallin (1811–1852) hör till Nordens mindre kända upptäcktsresande även om han var bland de första västerlänningarna som besökte Mecka, visserligen förklädd. Peik Henrichson intervjuar Patricia Berg.

12.30 Förklädd till arab

Georg August Wallin (1811–1852) hör till Nordens mindre kända upptäcktsresande även om han var bland de första västerlänningarna som besökte Mecka, visserligen förklädd. Patricia Berg intervjuas om Wallins reseanteckningar som nu alla finns i tryckt och digital form. Peik Henrichson intervjuar.

14.00 Finlandssvenskan i helfigur

Hur skiljer sig svenskan i Finland från svenskan i Sverige? Hur har svenskan i Finland påverkats av att i århundraden leva sida vid sida med finskan? Marika Tandefelt i samtal med Patrik Hadenius.

Forskartorget

14.05–14.35 Nya nycklar till svenskt uttal

Uttalet är en viktig del av den muntliga kommunikationen men har ofta en undanskymd roll i språkundervisningen. Ny forskning visar att vissa drag i uttalet stör begripligheten mer än andra. Rönen kan tillämpas i språkundervisningen och bidra till en effektivare inlärning av svenska som andraspråk. Medv. Mikko Kuronen.

16.00–16.10 Finlandssvenskan i helfigur

Hur skiljer sig den svenska som talas och skrivs i Finland från svenskan i Sverige? Hur har svenskan i Finland påverkats av att i århundraden leva sida vid sida med finskan? Projektet Svenskan i Finland – i dag och i går tecknar ett porträtt i helfigur av svenskt tal- och skriftspråk öster om Bottniska viken.  Hur skiljer sig svenskan i Finland från svenskan i Sverige? Hur har svenskan i Finland påverkats av att i århundraden leva sida vid sida med finskan? Medv. Marika Tandefelt, Patrik Hadenius.

 

Fredag 29.9

Arenan (Finlandsmonterns scen C02:32)

10.00 Nya nycklar till svenskt uttal

Uttalet är en viktig del av den muntliga kommunikationen men har ofta en undanskymd roll i språkundervisningen. Ny forskning visar att vissa drag i uttalet stör begripligheten mer än andra. Rönen kan tillämpas i språkundervisningen och bidra till en effektivare inlärning av svenska som andraspråk. Medv. Mikko Kuronen.

15.00 Georg Henrik von Wright

von Wright efterträdde Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948.  Han pendlade mellan att vara vetenskapsman och essäist, djupt engagerad i ekologiskt betonad kritik av den vetenskaps-tekniska övertron. Medv. Johan Strang, Merete Mazzarella och Lars Hertzberg. Samtalet leds av Peik Henrichson.

18.00 Topelius formar Finland

Zacharias Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. Hans föreläsningar ger djup åt uppfattningen om landet som en separat nation – på 3 500 handskrivna sidor behandlar han geografi, etnografi och historia, allt för att söka den finska identitetens rötter. Medv. Jens Grandell.

Forskartorget

16.55–17.10 Georg Henrik von Wright

Ett samtal om filosofen som efterträdde Wittgenstein som professor i Cambridge och om hans ekologiskt betonade kritik av vetenskapsteknisk övertro. Medv. Johan Strang och Merete Mazzarella.

 

Lördag 30.9

Seminarium

12.00–12.20 Georg Henrik von Wright

von Wright efterträdde Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948.  Han pendlade mellan att vara vetenskapsman och essäist, djupt engagerad i ekologiskt betonad kritik av den vetenskaps-tekniska övertron. Medv. Johan Strang och Merete Mazzarella.

Arenan (Finlandsmonterns scen C02:32)

14.30 Året 17. Om finsk titthålshistoria

Med början från 1417 granskar en rad historiker läget i Finland med hundra års mellanrum, vilka aktörer som fanns och vilka vägskäl. Medv. Nils Erik Villstrand.

17.00 Öppnen fönstret och låten verldens luft strömma in!

Zacharias Topelius engagerade sig starkt när han författade för barn. Han ville roa och bilda dem, öppna deras ögon för naturen och för samhällsfrågor – utan att överdriva de moraliska pekpinnarna.
Medv. Carola Herberts, Hanna Kurtén, Pia Forssell och Wivan Nygård-Fagerudd.

 

Söndag 1.10

Arenan (Finlandsmonterns scen C02:32)

11.00 ”Icke frågar jag nu efter pånyttfödelse” – Om dikten mellan hopp och förtvivlan

En knivskarp ironi och en kringkastad omvärld präglar den ene, en innerlig känsla för skönhet flätad med gränslös sorg den andra. I de finlandssvenska modernisterna Henry Parlands (1908–1930) och Kerstin Söderholms (1897–1943) författarskap skrivs mellankrigstidens förtröstan och förtvivlan fram i det blanka stålets skugga. Per Stam och Dick Claésson samtalar om två finlandssvenska författarskap som speglade och omformade verkligheten. Medv. Per Stam, Dick Claésson och Pia Forssell (moderator).

Arrangörer: Litteraturbanken, SLS

Forskartorget

12.35–12.50 Året 17. Om finsk titthålshistoria

Med början från 1417 granskar en rad historiker läget i Finland med hundra års mellanrum, vilka aktörer som fanns och vilka vägskäl. Medv. Nils Erik Villstrand, Ulrika Knutson.

Seminarium

14.30–14.50 Året 17 i Finlands historia

Med början från 1417 granskar en rad historiker läget i Finland med hundra års mellanrum. Vilka aktörer fanns då och vilka vägskäl stod landet inför? Vad hade hänt om man tagit en alternativ väg? Och vad är titthålshistoria? Medv. Nils Erik Villstrand. Moderator: Ulrika Knutson

 

Följ gärna sidan Finlandsmontern på Bokmässan i Göteborg på Facebook för att hålla dig uppdaterad om det finlandssvenska programmet på mässan!

PDF iconFinlands program på Bok & Bibliotek 2017

bokmässan i Göteborg