12.10.2017 - 10:00 till 13.10.2017 - 16:30

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Nationella riter och representationer av nationen

Med begreppet nation avses oftast den skapade gemenskap som staterna utgör, men ofta också de folk som så att säga utgör nationen. De nationella staterna – också i EU-Europa – verkar igen profilera sig allt tydligare. I seminariet vill vi ta fasta på hur olika tolkningar skapas och förändras och hur de framförs rituellt. Vilka är de nationella riter som skapats och omskapas, det vill säga görs i våra nordiska länder, vem deltar och under vilka symboler? Vilket tankegods eller kulturarv hyllar man och på vilket sätt?  Hur ser de breda och hur ser de snäva alternativen av nationsbegreppet ut och vilken roll intar de till exempel i massmedia?

Ur vetenskaplig synvinkel framträder frågor med vilka analysmetoder och ur vilka teoretiska perspektiv fenomenen låter sig fångas som viktiga. Viktigt är också hur etnologin och folkloristiken förhåller sig till sitt kritiska uppdrag i dessa frågor. Med dessa utgångspunkter anordnas ett traditionsvetenskapligt seminarium i Helsingfors i anledning av Finlands hundra år av självständighet.
Med ett nordisk deltagande vill vi söka jämförande och djuplodande perspektiv på dessa för hela Europa – och hela världen – i dag kritiska frågor.

 

Seminariet ingår i programmet för Finlands 100-års jubileum.

 

Arrangör: Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet

 

Program
 

12.10.2017 – Nordiska nationaliteter
 

10.00 - Öppningsanförande av Anna-Maria Åström

10.15 Barbro Blehr: Nationellt försvar

11.00 Anne Eriksen: ”Når föler du dig mest norsk”. Aftenpostens julkalender 2016

12.00 Lunchpaus

13.15 Outi Fingeroos: Buried Memories of the Finnish Civil War 1918 OBS! UTGÅR

13.40 Kyrre Kverndokk: ”Je suis sick of this shit”. Digitala sorgriter etter terroraksjoner

14.45 Diskussion

15.00 Kaffepaus

15.30 Marie Sandberg: Nationale repræsentationer - Europæiske narrativer: Hvordan fortæller man den fælles europæiske historie?

16.15 Bengt Kristensson Uggla: Nationell identitet och minnespolitik vid självständighetsdagen i Finland och nationaldagen i Sverige

17.00 Diskussion

17.15 Slutdiskussion

18.00 Mingel 

 

13.10.2017 – Finland ur ett yttre och inre perspektiv
 

10.00 Fredrik Nilsson: Nationella gränser, flyktingläger och rituellt organiserade passager

10.45 Ulrika Wolf-Knuts: ”Den tysta hissen”

11.30 Pertti Anttonen: The Symbolic Construction of an Insecure Nation

12.15 Diskussion

12.30 Lunchpaus

13.30–15.00 Workshops: Gruppdiskussioner om nordiskt traditionsvetenskapligt samarbete. Övrig publik bekantar sig med SLS arkiv

15.00 Kaffe

15.15–16.30 Presentation av workshoparna, öppet för alla

16.30 Seminariet avslutas

 

Seminariet är gratis och öppet för alla.

Sista anmälningsdag är måndag 9.10.

Vid frågor, kontakta Svenska litteratursällskapet på info@sls.fi eller 09 618 777.

 

Skriv ut programmet här (pdf):

PDF iconseminarium_riter.pdf


 

Seminarium: Nationella riter och representationer av nationen