1.9.2017

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Post scriptum – eftertankar om Anders Chydenius Samlade skrifter

Efter tio års arbete har Anders Chydenius Samlade skrifter nu utkommit i en vetenskaplig utgåva på originalspråket svenska och i finsk översättning. Resultatet granskas ur olika synvinklar under ett tvåspråkigt seminarium. Har bilden av Chydenius och hans tid förändrats? På vilket sätt skiljer sig den finskspråkiga Chydenius från den svenskspråkiga? Vilka nya frågor har väckts?

Seminariespråket på förmiddagen är finska och professor Petri Karonen är då huvudtalare. Under den svenskspråkiga eftermiddagen är professor emerita Marie-Christine Skuncke huvudtalare. Därtill hör vi kortare anföranden av redaktörerna, kommentatorerna och översättarna. Tid har även reserverats för diskussion.

Läs mera om Samlade skrifter här.

Seminariet arrangeras av Karleby universitetscenter Chydenius och Svenska litteratursällskapet. Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.

Förhandanmälan krävs, anmäl dig via anmälningslänken.

 

PROGRAM

kl. 09.00 Seminariet öppnas av Gustav Björkstrand

Pääpuhuja Petri Karonen: Chydenius historiankirjoituksessa ja suomalaisessa itseymmärryksessä 1800-luvulta nykypäivään

Pertti Hyttinen: ”...fast jag Swenska kan, jag wet ej hwad jag hör” – Chydeniuksen kääntämisestä ja ymmärtämisestä

Eero Ojanen: Huomioita Chydeniuksesta ja Snellmanista

Heikki S. Vuorinen: Chydenius ja lääketiede

Jyrki Knuutila: Chydeniuksen mallisaarnat ja 1700-luvun loppu – homileettista ja/vai historiallista tutkimusta?

Jari Ojala: Oliko Chydenius oikeassa? Tuoteplakaatti, protektionismi ja suomalainen merenkulku

 

Lunchpaus

 

Kl. 13.00 Eftermiddagens session öppnas av Gustav Björkstrand

Marie-Christine Skuncke: Att forska om Chydenius före och efter Samlade skrifter

Patrik Winton: Chydenius och 1700-talets finansiella revolution

Lars Magnusson: Chydenius som moralfilosof

Bo Lindberg: Kristen upplysning?

Gustav Björkstrand: Dags att omvärdera Anders Chydenius? 

Maren Jonasson: Chydenius, Mabbot och konsten att (inte) ge upp

 

anders chydenius samlade skrifter