28.4.2017 -
13:00 till 17:00

Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Seminarium: Öppet fall

Välkommen på seminarium till Nordisk kulturkontakt!

I sin kommande bok "Öppet fall" (Avoin tapaus) presenterar historiker Petri Karonen (Jyväskylä universitet) alternativa metoder för att granska Finlands historia. Tillsammans med sina historikerkollegor Ullla Koskinen och Marjaana Niemi (Tammerfors universitet) diskuterar de kring frågeställningar inom historieskrivningen som "vad hade hänt om?" och "vad fanns det för alternativ?". Professor Dick Harrison kommenterar, Peik Henrichson intervjuar. Tillställningen hålls på svenska och engelska.

Kaffeservering.

Arrangörer: Nordisk kulturkontakt i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige
och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Samfundet Ehrensvärd, Sveaborg.

Seminarium: Öppet fall