12.10.2017 - 10:00 till 13.10.2017 - 16:30

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Nationella riter och representationer av nationen

Program
 

12.10.2017 – Nordiska nationaliteter
 

10.00 - Öppningsanförande av Anna-Maria Åström

10.15 - Barbro Blehr: Nationellt försvar

11.00 - Anne Eriksen: ”Når föler du dig mest norsk”. Aftenpostens julkalender 2016

12.00 - Lunchpaus

13.15 - Outi Fingeroos: Buried Memories of the Finnish Civil War 1918

14.00 - Kyrre Kverndokk: ”Je suis sick of this shit”. Digitala sorgriter etter terroraksjoner

14.45 - Diskussion

15.00 - Kaffe

15.30 - Marie Sandberg: Nationale repræsentationer - Europæiske narrativer: Hvordan fortæller man den fælles europæiske historie?

16.15 - Bengt Kristensson Uggla: Nationell identitet och minnespolitik vid självständighetsdagen i Finland och nationaldagen i Sverige

 

13.10.2017 – Finland ur ett yttre och inre perspektiv
 

10.00 - Fredrik Nilsson: Nationella gränser, flyktingläger och rituellt organiserade passager

10.45 - Ulrika Wolf-Knuts: ”Den tysta hissen”

11.30 - Pertti Anttonen: The Symbolic Construction of an Insecure Nation

12.15 - Diskussion

12.30 - Lunchpaus

13.30–15.00 - Workshops

15.00 - Kaffe

15.15–16.30 - Presentation av workshoparna

16.30 - Seminariet avslutas

 

Seminariet är gratis och öppet för alla, anmäl dig via formuläret som öppnas i augusti.

Vid frågor, kontakta Svenska litteratursällskapet på info@sls.fi eller 09 618 777.

Arrangör: Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet

Seminarium: Nationella riter och representationer av nationen