12.1.2018 -
13:00 till 16:30

Helsingfors universitet, Auditorium XII, Unionsgatan 34, Helsingfors

Seminarium: Historiebruk och Topelius i det kollektiva minnet

OBS! Seminariet är fullsatt (4.1.2018). Hör dig för om lediga platser på 09 618 777 (SLS kundtjänst) eller info@sls.fi.

Välkommen på Svenska litteratursällskapets jubileumsseminarium om Zacharias Topelius fredagen den 12 januari klockan 13.00 på Helsingfors universitet, Unionsgatan 34, 3 vån., auditorium XII.

På seminariet presenteras också SLS nya Topeliusutgåvor Naturens Bok och Boken om Vårt Land (utgivare Magnus Nylund) och Föreläsningar i geografi och historia (utgivare Jens Grandell).

 

Program

13.00 Välkommen

13.05 Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Seminariet öppnas

13.15 Redaktör Magnus Nylund (SLS): Topelius läseböcker Naturens Bok och Boken om Vårt Land – nationsbygge och kulturarv

13.45 Professor Mona Forsskåhl (Helsingfors universitet): Naturvetenskaparen Topelius i nordisk kontext

14.15 Universitetslektor Henrik Edgren (Uppsala universitet): Björken och stjärnan – Topelius betydelse för innehåll och förändring i Läsebok för folkskolan under 1800-talets sista decennier

14.45 Kaffeservering                      

15.00 Redaktör Jens Grandell (SLS): ”Detta ämne, vår historia, är kanske dyrbarare nu, än det någonsin varit förr” – Samtidshorisonten speglad genom Topelius föreläsningar

15.30 Universitetslektor Derek Fewster (Helsingfors universitet): Topelius och det utlovade landet. Värderingar, avsikter och kontinuitet

16.00 Paneldiskussion med professor emeritus Matti Klinge, universitetslektor Henrik Edgren och redaktör Jens Grandell. Diskussionen leds av huvudredaktör Pia Forssell, Zacharias Topelius Skrifter, SLS.

 

Seminariet direktsänds på sls.fi.

Kaffeservering. Efter seminariet följer Rektors mottagning i Tidningssalen kl. 16.30.

Seminariet är gratis och öppet för alla, begränsat antal platser.

OBS! Seminariet är fullsatt (4.1.2018). Hör dig för om lediga platser på 09 618 777 (SLS kundtjänst) eller info@sls.fi.
Seminarium Zacharias Topelius 200 år