16.11.2018 -
10:00 till 17:15

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning

 

Välkommen till seminariet Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning som ordnas av Svenska litteratursällskapet den 16 november 2018.

 

Syftet med seminariet är att samla språk- och litteraturvetare för att tillsammans diskutera och inspireras av de möjligheter och utmaningar som stora digitala material öppnar upp för forskning i språk och litteratur.

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga nämnden vid SLS. Det är gratis att delta, men förhandsanmälan krävs.

 

Sista anmälningsdag är 12.11 via formuläret som nås genom att klicka på "Till Anmälan" här ovanför.

 

 

PROGRAM

10.00-10.10      Välkomstord av Claes Ahlund och Camilla Wide

10.10-11.10      Lars Borin (Göteborgs universitet): Språkteknologi för språkvetenskap: HOLMES IV eller Skynet?

11.10-12.10      Mats Malm (Göteborgs universitet): Litteraturforskning med digitala material och metoder – utifrån Litteraturbankens perspektiv

12.10-13.40      Lunch (på egen bekostnad)

13.40-14.30      Johan Svedjedal (Uppsala universitet): Varför litteratursociologer intresserar sig för digital humaniora

14.30-15.15      Carin Östman (Uppsala universitet): Språkvetenskaplig forskning, digitala metoder och skönlitteratur – vinst både för språk- och litteraturforskning?

15.15-15.40      Kaffe

15.40-16.25      Therese Leinonen (Åbo universitet): Utveckling och tillämpning av språkvetenskaplig uppmärkning i talspråkskorpusen Talko

16.25-17.10     Julia Pennlert (Högskolan i Borås): Digitala metoder inom litteraturforskning - exempel, utmaningar och erfarenheter

17.10-17.20    Avslutande diskussion

 

Studenter och doktorander bosatta utanför Helsingfors har möjlighet att få resorna med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand. Kontakta nämndsekreterare Patrik Aaltonen, patrik.aaltonen@sls.fi innan seminariet för mer information.

 

Är du intresserad av att lära dig använda talspråkskorpusen Talko? Delta i workshoppen Bli kaveri med Talko som ordnas 15.11. (Anmälan kan göras via samma formulär som för seminariet.)

 Väl mött på SLS den 16 november!

Claes Ahlund, litteraturvetenskapliga nämnden
Camilla Wide, språkvetenskapliga nämnden

 
Seminarium: Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning 16.11