16.11.2018 -
10:00 till 17:15

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning

Välkommen till seminariet Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning som ordnas av Svenska litteratursällskapet den 16 november 2018.

Syftet med seminariet är att samla språk- och litteraturvetare för att tillsammans diskutera och inspireras av de möjligheter och utmaningar som stora digitala material öppnar upp för forskning inom språk och litteratur.

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga nämnden vid SLS. Det är gratis att delta, men förhandsanmälan krävs.

Sista anmälningsdag är 12.11.
 

PROGRAM

10.00      Välkomstord av Claes Ahlund och Camilla Wide

10.10      Språkteknologi för språkvetenskap: HOLMES IV eller Skynet? Lars Borin (Göteborgs universitet)

11.10      Litteraturforskning med digitala material och metoder – utifrån Litteraturbankens perspektiv, Mats Malm (Göteborgs universitet)

12.10      Lunch (på egen bekostnad)

13.40     Varför litteratursociologer intresserar sig för digital humaniora, Johan Svedjedal (Uppsala universitet)

14.30     Språkvetenskaplig forskning, digitala metoder och skönlitteratur – vinst både för språk- och litteraturforskning? Carin Östman (Uppsala universitet)

15.15     Kaffe

15.40     Utveckling och tillämpning av språkvetenskaplig uppmärkning i talspråkskorpusen Talko, Therese Leinonen (Åbo universitet)

16.25     Digitala metoder inom litteraturforskning - exempel, utmaningar och erfarenheter, Julia Pennlert (Högskolan i Borås)

17.10    Avslutande diskussion 

 

Studenter och doktorander bosatta utanför Helsingfors har möjlighet att få resor med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand. Kontakta nämndsekreterare Patrik Aaltonen, patrik.aaltonen@sls.fi innan seminariet för mer information.

Är du intresserad av att lära dig använda talspråkskorpusen Talko? Delta i workshoppen Bli kaveri med Talko som ordnas 15.11. Anmälan kan göras via samma formulär som för seminariet.Väl mött på SLS den 16 november!

Claes Ahlund, litteraturvetenskapliga nämnden
Camilla Wide, språkvetenskapliga nämnden

Seminarium: Digitala material och metoder i språk- och litteraturvetenskaplig forskning 16.11