3.5.2018 -
10:00 till 17:30

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Det svenska i Finland och 1918

I år har det förflutit 100 år sedan inbördeskriget 1918 ägde rum i Finland.

Kriget och dess händelser har behandlats i stor utsträckning och hör till ett av de mest utforskade och populära områdena i finländsk historieskrivning. Men i vilken utsträckning har inbördeskriget behandlats på finlandssvenskt håll och vilken betydelse har inbördeskriget för det svenska i Finland? Seminariets utgångspunkt är att kriget 1918 var också de finländska svenskarnas inbördeskrig. Vilken betydelse har det här för finlandssvenskheten?

På Svenska litteratursällskapets seminarium ”Det svenska i Finland och 1918” behandlar forskare och författare tematiken dels mer specifikt som inbördeskriget 1918 och det svenska Finland, dels mer allmänt som minoritet och inbördeskrig. Har 1918 en plats i det finlandssvenska historiemedvetandet och hur har det i sådana fall sett ut? Hur kan de svenskspråkiga finländarnas erfarenheter av 1918 förstås utifrån ett bredare europeiskt perspektiv och i komparation med andra nationella minoriteter som drabbats av inbördeskrig? Finns det skillnader i hur kriget behandlats lokalt och regionalt inom det svenskspråkiga Finland och hur skiljer sig de finlandssvenska erfarenheterna från de finska? Vilka nya förståelser kan man skapa utifrån ett genushistoriskt perspektiv på inbördeskriget och det svenska i Finland?

Seminariet är uppbyggt kring presentationer av framstående forskare som på olika sätt närmat sig problematiken rörande inbördeskriget och det svenska i Finland. Dagen avrundas med en panel bestående av både forskare och författare som diskuterar vilken betydelse inbördeskriget kan sägas ha för vår tids historiekultur och -medvetande.

Seminariet arrangeras av Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

Seminariet är gratis och öppet för alla, anmälningstiden har gått ut den 27.4 men du kan höra dej för om lediga platser i SLS reception tel. 09 618 777 eller info@sls.fi.

Vi direktsänder programmet på sls.fi.

 

Program

Kl. 10.00

Hälsningsord, Christer Kuvaja

Inledning, Ann-Catrin Östman
 

Kl. 10.15–12.00

Tema 1: Historieskrivning, kontext och identifikation

Matias Kaihovirta: Klass, manlighet och etnicitet som huvuddrag i historieskrivningen om finlandssvenskarna och inbördeskriget 1918

Aapo Roselius: Integration och separatism – finlandssvenskar, första världskriget och minoriteternas Europa

Kommentar: Henrik Meinander


Kl. 12.00–13.15 Lunch (på egen bekostnad)
 

Kl. 13.15–14.45

Tema 2: Regionala studier om inbördeskriget i det svenska Finland

Nils Erik Villstrand: Österbotten

Kenneth Gustavsson: Åland

Sture Lindholm: Västra Nyland
 

Kl. 14.45–15.15 Kaffepaus


Kl. 15.15–16.00

Tema 3: Genusperspektiv på inbördeskriget

Mervi Kaarninen och Pirjo MarkkolaSigrid Backmans inbördeskrig


Kl. 16.00–17.30

Paneldebatt om historiekultur.

Paneldeltagare Kjell Westö, Kristina Malmio, Nils Erik Villstrand, Matias Kaihovirta och Pirjo Markkola. Diskussionen leds av Tiina Kinnunen.

 

Bild: Hägglund, E. Soldater 1918. (1918): SLS 865 B 330.

 

Soldater 1918