18.5.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23, Vasa

Programkväll i Vasa: Musik i samband med idrottsevenemang

Kaj Ahlsved är doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi och kommer under programkvällen på SLS berätta om sitt forskningsområde "Musik i samband med idrottsevenemang". 

Under de senaste fyra åren har doktorand Kaj Ahlsved arbetat på en avhandling där han fokuserar på hur inspelad musik används inom ramen för lagsportsevenemang. Under programkvällen berättar han om musikens omfattande användning i samband med sportevenemang och specifikt hur detta tangerar frågor kring bl.a. lokal och nationell identitet. Han kommer att presentera en del klingande lokala exempel; allt från Alte kameraden till Dirlanda och Triio Peeråsetsis låt GBK och exemplifiera hur befintlig musik tillskrivs nya betydelser i lokala sportsammanhang samt hur ny musik skapas för idrottskontexter.

" Fokus ligger på den vardagliga upplevelsen när man går på ett sportevenemang. Det handlar om mycket mer än att bara se de skickliga idrottsmännens och kvinnornas prestationer och den sammanhållningen under det sociala evenemanget. Det finns mycket musik inbakad i dagens idrottsupplevelse och mitt intresse ligger på den inspelade musiken" säger Ahlsved i en intervju för Svenska YLE. "Slentrianmässigt brukar man säga att musiken skapar stämning, vilket förvisso är sant. Om man däremot har en musikansvarig på ett evenemang är det otroligt viktigt för organisationen att fråga sig varför spelar vi musik? Vad är syftet med musiken?".

SLS bjuder på kaffe och te före programmet börjar.

SLS programkvällar är gratis och öppna för alla. SLS i Vasa har plats för trettio deltagare, anmäl dig via formuläret på denna sida, per e-post till info@sls.fi eller per telefon 06 319 56 00 (SLS kundtjänst i Vasa).

Programkväll i Vasa: Musik i samband med idrottsevenemang