20.4.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23, Vasa

Programkväll i Vasa: Arkivkällor som bas för historieundervisning

OBS! I vårt nyhetsbrev som skickas åt prenumeranter står det felaktigt att programkvällen  hålls den 18.4, rätt datum är torsdagen den 20.4 kl. 18.00. Välkommen på rätt dag!

 

Hur kan arkivmaterial kombineras med undervisning? Vad kan arkivmaterial berätta om händelser 1918 ur enskilda människors perspektiv?

SLS förste arkivarie Nelly Laitinen med inriktning på arkivpedagogik berättar om det nya tvåspråkiga läromedlet om inbördeskriget 1918. Minä olin siellä – Jag var där. Boken är ett samarbete mellan SLS och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och baserar sig på arkivmaterial om inbördeskriget 1918.

Syftet med boken är att påvisa hur krig påverkar både individen och samhället oberoende av modersmål eller ideologi. Arkivmaterialet omfattar berättelser, material och minnen om röda och vita, barn och vuxna, civila och soldater, svensk- och finskspråkiga, för att ge en så mångsidig bild som möjligt av hur kriget 1918 upplevdes. Inkörsporten till materialet sker via en uppsättning källkritiska frågor som är viktiga att ställa då man arbetar med arkivmaterial; ofta handlar det om subjektiva texter och materialet kan innehåller luckor eller direkta felaktigheter. Frågor som gäller ursprung, syfte, trovärdighet etc. blir då extra viktiga och vägleder läsningen av och förståelsen för källmaterialet. Boken kan inte köpas i handeln men kan läsas på 1918.finlit.fi.

När boken planerades efterlyste SLS mera material från 1918. Enhetschef Katja Hellman vid samlingarna i Vasa berättar om insamlingen och arkivarie Pia Uppgård visar exempel ur det inkomna materialet. Kom med och hör om en spännande brevväxling från år 1918, där ögonvittnesskildringar från krigshändelserna i Helsingfors varvas med redogörelser för vardagslivet i Vasa.

SLS bjuder på kaffe och te före programmet börjar.

SLS programkvällar är gratis och öppna för alla.

SLS i Vasa har plats för trettio deltagare, anmäl dig via formuläret på denna sida, per e-post till info@sls.fi eller per telefon 06 319 56 00 (SLS kundtjänst i Vasa).

 

Övriga programkvällar i Vasa våren 2017:

Måndagen den 8 maj kl. 18.00 (programmet sänds på duk från SLS i Helsingfors), "Kvinnors kamp" med Jeanette Björkqvist och Elisabeth Rehn.

Torsdagen den 18 maj kl. 18.00 "Musik i samband med idrottsevenemang", doktorand Kaj Ahlsved berättar.

Pärmbild: CC BY Tampereen museot, Oscar Sundberg 10.4 1918

Programkväll i Vasa: Arkivkällor som bas för historieundervisning