1.12.2017 -
10:00 till 17:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Nya strömningar i barnlitteraturforskningen

Barnlitteraturforskningen har under sin drygt halvsekellånga historia genomgått en rad förändringar. Seminariet tar temperaturen på aktuell barn- och ungdomsliteraturforskning. Vilka strömningar är aktuella? Vilken betydelse har barnlitteraturforskningen av idag? Under seminariet framförs nya litteraturvetenskapliga perspektiv på barn- och ungdomslitteratur, ur ett internationellt perspektiv och med nedslag i urbanitetsstudier, dystopier, barnpoesi och statyer.

Seminariet arrangeras av Litteraturvetenskapliga nämnden vid SLS och är öppet för alla intresserade. Anmäl dig via anmälningsformuläret senast den 27 november.

Vid frågor, kontakta nämndsekreterare Patrik Aaltonen patrik.aaltonen@sls.fi eller SLS på info@sls.fi eller 09 618 777.

Vi direktsänder seminariet på sls.fi.

 

PROGRAM

10.00 Välkomstord av Mia Österlund (Åbo Akademi): Var står barnlitteraturforskningen idag?

10.15 Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet): Barnelitterære kartografier

11.00 Lydia Wistisen (Stockholms universitet): Urbana erfarenheter i svensk ungdomsroman

11.45 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.15 Anne Skaret (Høgskolen i Innlandet): Litterære skulpturer: Barnelitteratur på tvers av medier

14.00 Maria Lassén-Seger (Åbo Akademi): "Vem är du – vem är jag? Levande charader". Jagberättandet i bilderboken

14.30 Kaffepaus

15.00 Sirke Happonen (Helsingfors universitet): Från de lysande bulevarderna till de skumma gränderna. Överklivningar mellan vuxen- och barnlitteratur i Tove Janssons tidningstexter och -illustrationer

15.30 Maria Laakso (Tammerfors universitet): Guilt, Hope and Temporality in Contemporary Finnish YA-dystopias

16.00 Bo Pettersson (Helsingfors universitet): Det rasslar och prasslar i barnkammaren. Språkliga och litterära kvaliteter i Hanna Lundströms och Maija Hurmes babypoesi

16.30 Barnlitteraturforskningens utmaningar och landvinningar – en paneldiskussion med Mia Österlund (moderator), Päivi Lappalainen, Nina Goga och Anne Skaret

17.00 Seminariet avslutas

 

Bild: Unga besökare på bokmässan i Helsingfors 2016.

Nya strömningar i barnlitteraturforskningen