1.12.2017 -
10:00 till 17:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Nya strömningar i barnlitteraturforskningen

Barnlitteraturforskningen har under sin drygt halvsekellånga historia genomgått en rad förändringar. Seminariet tar temperaturen på aktuell barn- och ungdomsliteraturforskning. Vilka strömningar är aktuella? Vilken betydelse har barnlitteraturforskningen av idag? Under seminariet framförs nya litteraturvetenskapliga perspektiv på barn- och ungdomslitteratur, ur ett internationellt perspektiv och med nedslag i urbanitetsstudier, dystopier, barnpoesi och statyer.

Seminariet arrangeras av Litteraturvetenskapliga nämnden vid SLS.

Vid frågor, kontakta nämndsekreterare Patrik Aaltonen patrik.aaltonen@sls.fi eller SLS på info@sls.fi eller 09 618 777.

PROGRAM

10.00 Välkomstord av Mia Österlund (Åbo Akademi): Var står barnlitteraturforskningen idag?

10.15 Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet): Barnelitterære kartografier

11.00 Lydia Wistisen (Stockholms universitet): Urbana erfarenheter i svensk ungdomsroman

11.45 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.15 Anne Skaret (Høgskolen i Innlandet): Litterære skulpturer: Barnelitteratur på tvers av medier

14.00 Maria Lassén-Seger (Åbo Akademi): "Vem är du – vem är jag? Levande charader". Jagberättandet i bilderboken

14.30 Kaffepaus

15.00 Sirke Happonen (Helsingfors universitet): Från de lysande bulevarderna till de skumma gränderna. Överklivningar mellan vuxen- och barnlitteratur i Tove Janssons tidningstexter och -illustrationer

15.30 Maria Laakso (Tammerfors universitet): Guilt, Hope and Temporality in Contemporary Finnish YA-dystopias

16.00 Bo Pettersson (Helsingfors universitet): Det rasslar och prasslar i barnkammaren. Språkliga och litterära kvaliteter i Hanna Lundströms och Maija Hurmes babypoesi

16.30 Barnlitteraturforskningens utmaningar och landvinningar – en paneldiskussion med Mia Österlund (moderator), Päivi Lappalainen, Nina Goga och Anne Skaret

17.00 Seminariet avslutas

 

Bild: Unga besökare på bokmässan i Helsingfors 2016.

Nya strömningar i barnlitteraturforskningen