13.2.2018 -
16:30 till 18:30

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

NUPS miniseminarium på SLS

För 70-år sedan blev VSB-pakten Finlands rättesnöre 

Nya utrikespolitiska samfundet (NUPS) håller seminarium på SLS den 13 februari kl. 16.30–18.30. Tillställningen är för samfundets medlemmar men intresserade kan ta del av direktsändingen på sls.fi.

Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten med Sovjetunionen dominerade fram till 1992 vår säkerhets- och utrikespolitik och lämnade djupa spår i politik och samhälle.

NUPS frågar:

"Var pakten ofrånkomlig 1948?", prof. Henrik Meinander

"Minister J.O. Söderhjelms roll under VSB- förhandlingarna – nya rön", pol. dr Esko Vuorisjärvi

"Varför är bilaterala pakter populära i dagens Europa?", prof. Hanna Ojanen

Minister Pär Stenbäck modererar.

 

NUPS grundades den 15 juni 2017. Föreningen kan ses som efterföljare till Utrikespolitiska Samfundet i Finland r.f, vilket grundades i slutet av 1940-talet och som framgångsrikt fungerade i över femtio år.