6.3.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Minnescafé: Skåpliv och öppenhet under 1900-talet

Välkommen på Svenska litteratursällskapets minnescafékväll kring temat sexuella och könsminoriteters historia och vardag!

Minnescaféet inleds med skådespelaren Riko Eklundhs personliga betraktelse. Under kvällen diskuterar vi utgående från Rikos inledning, arkivbilder och annat material om hur det var att leva som homosexuell, bisexuell eller transperson i 1900-talets Finland på svenska. Var träffades man, vilka var förebilderna och hur fick man information? Fanns det några specifika svenska rum? Den som vill får gärna ta med sig eget material, t.ex. tidningar, fotografier, flyers eller dokument av olika slag.

SLS bjuder på kaffe och te. Tillställningen dokumenteras inte.

Minnescaféet ordnas i samarbete med Kultur för alla och projektet Finland 100 – I regnbågens färger . Fram till 1.7.2017 pågår insamlingsprojektet "Minoritet i minoriteten", en frågelista från SLS arkiv om sexuella minoriteters och könsminoriteters liv och vardag.

 

Bild: textutdrag ur Arthur Harald Galléns dagbok från 1904 (SLSA 909).

Minnescafé: Skåpliv och öppenhet under 1900-talet