23.11.2017 -
18:30 till 20:00

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23 A, Vasa

Hemma igen – populärmusik på finlandssvenskt talspråk

Med artister och band som t.ex. Vasas flora och fauna, Månskensbonden, Iiris Viljanen, KAJ, Armadis rama, Rickard Eklund och Schlagwerk befinner sig den finlandssvenska populärmusiken för tillfället i en dynamisk och kreativ fas. Poprock på dialekt och stadsslang har blivit populärt och tar i många fall avstamp i den första vågen av finlandssvensk rock som uppstod i början av 1980-talet.

Men kan man sjunga om allt på dialekt/slang eller finns det ämnen som lämpar sig bättre/sämre? I hur stor grad är dialekten/slangen en stilresurs för de verksamma artister som sjunger på finlandssvenskt talspråk?

Under SLS programkväll i Vasa torsdagen den 23.11 kl. 18.30 diskuterar vi de här frågeställningarna och många fler via en öppen paneldiskussion tillsammans med inbjudna gäster som har forskat i ämnet ur bl.a. kulturellt och språkligt perspektiv. Sven-Erik Klinkmann, docent i folkloristik vid Åbo Akademi, har länge intresserat sig för populärkultur där masker och identitetskonstruktioner har legat i fokus. Jan-Ola Östman, professor emeritus i nordiska språk vid Helsingfors universitet, har bland sina forskningsintressen också analyserat den finlandssvenska populärmusiken. 

Med oss under kvällen har vi också artisten och låtskrivaren Rickard Eklund som har blivit känd för sin djupsinniga lyrik på Närpesdialekt. Hans låt Finland blev år 2016 vald till årets finlandssvenska låt på musikkongressen Musik & Talang och samma år vann han även första plats i Solveig von Schoultz dikttävling. På programkvällen kommer han att uppträda med några låtar och deltar också i diskussionen. Roland Rantschukoff, kanske mer känd som Viktor Hurmio, gästar därtill panelen och ger inblick i det glada 80-talet då den första vågen av finlandssvensk rock såg sin dager. Rantschukoff var den ledande gestalten i Viktor Hurmio och fetknopparna som uppstod vid pedagogiska fakulteten i Vasa. Mellan 1982 och 1986 levde de ett aktivt turnéliv i Svenskfinland och uppträdde med sina låtar som sträckte sig från småstadsliv och heavy till mjölk.

***

Vi bjuder på kaffe och te före programmet börjar. Våra programkvällar är gratis och öppna för alla.

Anmäl dig gärna via formuläret på denna sida, per e-post till info@sls.fi eller per telefon 06 319 56 00 (SLS kundtjänst i Vasa) för att försäkra dig om en plats i publiken. SLS i Vasa har plats för trettio deltagare.

Programkvällen är en del av insamlingsprojektet Populärmusik i Svenskfinland på 2000-talet där Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI) genom djupintervjuer önskar dokumentera finlandssvenska artisters musikaliska bakgrund och utveckling samt musicerandets och språkets förhållande till den intervjuades kulturella identitet. Insamlingen skapar källmaterial för forskning i populärmusik inom såväl musiketnologi/musikvetenskap som språkforskning. 

 

Hemma igen – populärmusik på finlandssvenskt talspråk