5.6.2017 - 13:00 till 6.6.2017 - 17:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminarium: Gränser som skiljer och för samman

Geografiska, mentala, strukturella, dolda eller synliga gränser? I dagens samhälle där frågor lätt blir tillspetsade och skarpa skiljelinjer dras upp är det skäl att stanna upp och reflektera över vilka gränser vi omger oss med. Vilka gränser stänger ute, kringskär möjligheter och snedvrider perspektiven? Vilka är tillåtande, vilka är genomträngliga och vilka skapar möjligheter till möten? Forskare inom historia, litteraturvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskaper, språkvetenskap och traditionsvetenskaper ger olika perspektiv på begreppet gränser under seminariet Gränser som skiljer och för samman den 5–6 juni 2017.

PROGRAM

Måndag 5.6 2017                                             

13.00 Hälsningsord, SLS ordförande Henrik Meinander

13.15 Pirjo Markkola: Den osynliga lutheranismen i den nordiska välfärdshistorien

14.00 Jutta Ahlbeck: Den farliga rörligheten och utanförskap före välfärdsstaten

14.45 Paus

15.15 Helena Blomberg-Kroll: Ojämlikhet och utanförskap i den finska experimentstaten

16.00 Jonas Lagerström: Har vi råd med välfärden?

16.45 Mingel
 

Tisdag 6.6

  9.00 Kaffe

  9.30 Christopher Houtkamp: Language and migration: the importance of “motility”

10.15 Ahmed Al-Nawas, Katarina Jungar, Faith Mkwesha & Christopher Wessels: The Children’s Library project

11.00 Pia Mikander: Vad behöver vi veta om världen? Världsbild i finlandssvenska läroböcker

11.45 Buffélunch

13.00 Kimmo Rentola: Den eviga östgränsen?

13.45 Helena Ruotsala: Vardagliga gränspraktiker. Att synliggöra eller osynliggöra gränser i Tornedalen?

14.30 Kaffe

15.00 Mona Forsskåhl, Charlotta af Hällström-Reijonen & Jan Lindström: Tre perspektiv på språkkontakt och språklig utveckling

15.55 Heidi Grönstrand: Om modersmålets skönhet och skörhet ur ett flerspråkighetsperspektiv

16.40 Avslutningsord, Henrik Meinander

 

Arrangörer: Litteraturvetenskapliga, historiska, samhällsvetenskaplig, språkvetenskapliga och traditionsvetenskapliga nämnderna vid Svenska litteratursällskapet

Seminariet ordnas i huvudsak för forskare men även andra intresserade kan anmäla sig till evenemanget.

Sista anmälningsdag är 31.5 via anmälningslänken. Vid frågor, kontakta forskningssekreterare Kajsa Rytikoski på SLS.