10.4.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Föredragsserien Hur Finland blev Finland del III

Vårens föredragsserie i Helsingfors har temat "Hur Finland blev Finland":

Måndagen den 10 april kl. 18.00

Medier och urbanisering

Anu Koivunen: Medier som format oss. Teve som nationens privatliv på 1960–1970-talet

Sanna Lillbroända-Annala: Från land till stad. Urbaniseringen i Finland 1917-2017

 

Måndagen den 8 maj kl. 18.00

Kvinnor i Finland (i samarbete med Bildningsalliansen r.f., www.kvinnorberattar.fi)

Jeanette Björkqvist: Leva eller dö? Om kvinnors kamp för att överleva krig och övergrepp

Elisabeth Rehn: Från flicklotta till FN-ledare. Om att arbeta för fred, jämställdhet och demokrati

Föredragsserien Hur Finland blev Finland del III