13.3.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Föredragsserien Hur Finland blev Finland del II

SLS populära föredragsserie i Helsingfors har kört igång för våren! 

Under fyra föredragskvällar tar vi oss an temat "Hur Finland blev Finland" ur olika synvinklar: fritid, livet på landet, medier och urbanisering och kvinnors kamp.

Den första föredragskvällen hölls den 30 januari med temat "Fritid i Finland". I februari ordnas ingen föredragskväll.

Måndagen den 13 mars kl. 18.00

Livet på landet

Niklas Huldén: Innovationer och samhällsförändrare på landsbygden

Ann-Catrin Östman: Bondesamhället som importvara

 

Måndagen den 10 april kl. 18.00

Medier och urbanisering

Anu Koivunen: Medier som format oss. Teve som nationens privatliv på 1960–1970-talet​

Sanna Lillbroända-Annala: Från land till stad. Urbaniseringen i Finland 1917–2017

 

Måndagen den 8 maj kl. 18.00

Kvinnors kamp (i samarbete med Bildningsalliansen r.f., www.kvinnorberattar.fi)

Jeanette Björkqvist: Leva eller dö? Om kvinnors kamp för att överleva krig och övergrepp

Elisabeth Rehn: Från flicklotta till FN-ledare. Om att arbeta för fred, jämställdhet och demokrati

Föredragskvällen 8.5 kan även ses på storbildsskärm på SLS i Vasa (Handelsesplanaden 23).

Föredragsserien Hur Finland blev Finland del II