5.11.2018 -
18:00 till 19:00

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23 A, Vasa

En kväll med Topelius

Välkommen på trivsam afterwork i sällskap av en ung Topelius, ännu okänd som författare!

Eliel Kilpelä och Pia Asp, redaktörer inom projektet Zacharias Topelius Skrifter, bjuder på glimtar ur Topelius dagböcker och brev. Läs hela utgåvan på topelius.sls.fi!

Fritt inträde, servering.

Begränsat antal platser, anmälningar senast torsdagen den 1 november på länken: https://www.lyyti.fi/reg/En_kvall_med_Topelius_8921

En kväll med Topelius