27.9.2018 - 10:00 till 30.9.2018 - 17:00

Svenska Mässan, Mässans gata 10, Göteborg

Bokmässan Göteborg

SLS deltar igen i bokmässan i Göteborg 27–30.9.2018!

SLS på bokmässan i Göteborg 2015.