12.11.2017 -
13:00 till 16:00

Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 1, Ekenäs

Bokkalaset i Ekenäs

SLS deltar på Bokkalasets litterära brunch på Hotel Sea Front söndagen den 12.11. 

Vår arkivarie Carola Ekrem berättar om de tiotusentals finlandssvenska ordspråk, äldre och nyare, som finns i Svenska litteratursällskapets arkiv och nu samlade i boken Många krokar i långdansen.  Finlandssvenska ordspråk och talesätt. Tove Virta intervjuar.

Biljetter till brunchen á 30 €. Bokningar: info@hotelseafront.fi eller tfn 019 2461 500.

Se Bokkalasets hemsida för hela kalasprogrammet!

Bokkalaset i Ekenäs