16.10.2017 -
18:00 till 20:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Att fylla hundra. Jubilarer och historiska händelser

Svenska litteratursällskapets föredragsserie hösten 2017

Måndagen den 16 oktober kl. 18.00

En kväll om Göran Schildt och om Marita Lindqvist

Monika Fagerholm: Leros – författarnas ö

Maria Lassén-Seger: Marita Lindqvist. Med barnets blick på världen och vardagen

Måndagen den 13 november kl. 18.00

En kväll om Georg Henrik von Wright och essäkonsten

Thomas Wallgren

Nora Hämäläinen

Måndagen den 4 december kl. 18.00

En kväll om Ryssland och revolutionen samt året 17 i Finlands historia

Bengt Jangfeldt: Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

Nils Erik Villstrand: Finlands historia som öppna framtider