6.4.2017 -
16:00 till 18:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Årsmöte

Svenska litteratursällskapets i Finland r.f. medlemmar sammankallas till

 

ÅRSMÖTE

 

torsdagen den 6 april 2017 kl. 16.00 i sällskapets hus, Riddaregatan 5 i Helsingfors.

 

Vid mötet behandlas val av medlemmar i sällskapets styrande organ, val av revisor, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt övriga på årsmötet ankommande stadgeenliga ärenden.

 

I tur att avgå är medlemmarna i vetenskapliga rådet Johannes Brusila, Mona Forsskåhl, Fred Karlsson och Anna-Maria Åström samt finansrådsmedlemmen Jannica Fagerholm.  

 

Medlemmarna i vetenskapliga rådet Fred Karlsson och Johannes Brusila ställer inte upp för återval.

 

Vetenskapliga rådet föreslår återval av Mona Forsskåhl och Anna-Maria Åström. Vidare föreslår vetenskapliga rådet val av Pauline von Bonsdorff och Ruth Illman till nya medlemmar i rådet.

 

Finansrådet föreslår återval av Jannica Fagerholm.

 

Till revisor föreslås revisionssamfundet Ernst & Young med Bengt Nyholm CGR som huvudansvarig revisor.

 

Medlem som på mötet önskar utöva sin rösträtt ska anmäla sig till Svenska litteratursällskapets kundtjänst senast den 31 mars 2017 kl. 16.00.

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland

Sällskapets ordförande

 

Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors

tfn 09 618 777, e-post info@sls.fi

 

Årsmöte