11

Sällskapets prisfond

Grundkapital: 
avslutad 1970

Litteratursällskapets pris började utdelas årligen redan från 1889, men en särskild prisfond tillkom först i januari 1904. Styrelsen beslöt då att av räntan ur Stiftarnas fond (se nr 1) »avläggs mark 1 000 till Sällskapets prisfond, ur vilken i mån av tillgång pris kunna till ett belopp av 2 000 mark utgivas för mera betydande arbeten på de områden, inom vilka SLS äger utöva och främja litterär verksamhet«.

Litteratursällskapets pris halverades nominellt på 1910-talet och förlorade ytterligare största delen av sitt värde på inflationen innan prissumman började korrigeras från och med 1924. Därefter utgjorde det sällskapets stora pris fram till 1970, då fonden avvecklades och priset började utdelas ur Karl Emil Tollanders donationsfond (se nr 34).