Fonden Finland-Sverige

Bildkälla: Svenska litteratursällskapet
År: 
1935
Grundkapital: 
20 000 mark

I samband med SLS:s 50-årsjubileum 1935 tillkom också en andra fond, som benämndes Fonden Finland-Sverige. Den är onoterad i minnesboken och följaktligen utan fondnummer. Grundkapitalet på 20 000 mark (7 000 euro) förmedlades till Nordiska Föreningsbanken av professor Georg von Wendt och hade ursprungligen insamlats i Stockolm under Finlands självständighetsår 1917. Tanken med fonden var att dess avkastning vartannat år skulle användas för en minnes- eller hedersgåva åt en person i Sverige eller Finland, som främjat förbindelserna mellan de två grannländerna.

Olof Mustelin beskriver i andra delen av SLS:s 100-årshistorik hur det tog sin tid att åstadkomma en premiering ur fonden. Styrelsen fattade visserligen omgående beslut om att räntan från fonden enligt fri prövning skulle användas »för anskaffandet av en minnesgåva (eventuellt jämte en plakett) åt om samförstånd och samarbete mellan Finland och Sverige förtjänt medborgare i något av dessa länder«. Som alternativ fastställdes »litterär belöning«.

Först våren 1941 aktualiserades en belöning mot bakgrunden av de humanitära hjälpaktioner som Sverige bistått Finland med under vinterkriget. Styrelsen beslöt att anskaffa en medalj med ett motiv som anknöt till syftet med fonden. Skulptören Gerda Qvist (se fond nr 435) utformade medaljen med »en över vågor knäböjande kvinna bärande en girland, som hon sträcker ut över Sveriges och Finlands vapen; däröver en tredelad båge och överskrift Allt vad vi äga samman«. Medaljen beställdes från Berlin i en upplaga på 25 exemplar. Det första exemplaret kunde utdelas i början av 1943 och tilldelades kronprins Gustav Adolf, som samtidigt avtackades med en adress. Medaljen blev en förnämlig utmärkelse som relativt sällan utdelats.

Fondens kapital var så gott som förbrukat 1957. Den avfördes ur räkenskaperna och uppgick i Femtioårsfonden 1972.