Diktarhemmet i Borgå byggdes 1765. Foto: SLS/Janne Rentola
3.10.2017

Författare sökes till Diktarhemmet

Diktarhemmet i Borgå skänktes 1921 av Holger och Mathilda Schildt till Finlands svenska författarförening för att användas som ett svenskt författarhem. I Diktarhemmet har sedan dess bott sju författare. Diktarhemmet uppfördes på 1760-talet och är beläget i Gamla stan i Borgå. Finlands svenska författareförening överlät år 2001 Diktarhemmet till Svenska litteratursällskapet i Finland.

Sedan författaren Christer Kihlman flyttat ut från Diktarhemmet söker Svenska litteratursällskapet i Finland nu en ny författare som får rätten att bo i Diktarhemmet.

Författaren utses av en kommitté utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska författareförening.

Författaren som får rätten att bo i Diktarhemmet förväntas vara aktiv inom den svenska litteraturen i Finland.

Författaren får bo kostnadsfritt i Diktarhemmet. Inflyttning kan enligt överenskommelse ske efter 1.1.2018.

Kommittén ber om fritt formulerade förslag av envar på författare som kunde bo i Diktarhemmet och även om intresseanmälningar av författare som anser att de själva uppfyller kriterierna för att bo i Diktarhemmet.

Förslag och intresseanmälningar kan fram till 30.10.2017 sändas till diktarhemmet@sls.fi eller till:

Finlands svenska författareförening
Kansli
Urho Kekkonens gata 8 B 14
00100 HELSINGFORS

 

Frågor besvaras av SLS kanslichef Jonas Lång  tel. 045 65 77 422