Boksamlingar

Dansk psalmbok, tryckt 1887 i Köpenhamn. Ingår i Jarl Pousars samling. Dekoren, ciselerade snitt, åstadkoms genom att man hamrade ut mönstret med en smal mejsel på det förgyllda snittet. Foto: SLS/Janne Rentola

De kulturhistoriskt värdefulla boksamlingarna i SLS bibliotek dokumenterar den litterära kulturen under olika tider. De har kommit till genom någon kunnig persons aktiva insamling eller som en del av en institutions verksamhet.

Arne Jörgensens samling

Arne Jörgensens samling på ca 6 000 band innehåller främst finlandssvensk skönlitteratur, Finlands historia, personhistoria och genealogi, akademiska och politiska småtryck samt tidsskrifter. Tidsperioden sträcker sig från 1600-talet till 1940-talet. Fil.dr Arne Jörgensen (1883–1941) var bibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek. Hans specialintressen var bok- och bibliotekshistoria samt exlibris. Samlingen donerades år 1942 till Svenska litteratursällskapet av Märta Jörgensen.

Jarl Pousars samling

Bibliotekarien Jarl Pousar (1941–2004) skapade en unik bokhistorisk samling som dokumenterar bokbandets utveckling, särskilt under 1800-talet. Samlingen består av ca 2 500 band, därav tre inkunabler, samt några handskrifter. Två tredjedelar utgörs av förlagsband medan resten av banden är privatband. Här ingår böcker från olika länder och olika tider: skönlitteratur, humaniora, reseskildringar, barnböcker, psalmböcker och kartverk. Jarl Pousar donerade boksamlingen till Svenska litteratursällskapet 1998. År 2011 utkom Anna Peräläs bok Vackert,vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling på Svenska litteratursällskapets i Finland förlag. Uppgifter om utgåvorna samt information om bokbanden finns också i databasen Jarl Pousar.

Karin och Edmund Westmans samling

Karin och Edmund Westmans boksamling innehåller ca 3 800 band, huvudsakligen fransk, tysk och svensk skönlitteratur från 1900-talet. Facklitteraturen består av litteraturhistoria, språk, historia, filosofi, politik, religion och turisthandböcker. Karin (1897–1972) och Edmund (1900–1994) Westman var lärare i Heurlinska skolan i Åbo. Svenska litteratursällskapet fick samlingen som donation år 1994.

Runebergsbiblioteket

Runebergsbiblioteket innehåller verk av Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) i olika upplagor och översättningar. Här finns också forskningslitteratur, biografier, essäer och artiklar om Runeberg och hans verk. I samlingen ingår även verk av diktarens hustru Fredrika Runeberg och andra medlemmar av familjen Runeberg. Runebergsbiblioteket kompletteras kontinuerligt sedan år 1900.

Svenska Landsmålsföreningens samling

Våren 1874 sammankallade Axel Olof Freudenthal studenter för att samla upplysningar om de svenska allmogemålen i Finland. Svenska landsmålsföreningen kom under de följande decennierna att samla in material som i dag finns i SLS arkivsamlingar. Man startade även ett ambitiöst bibliotek bestående av inhemsk och utländsk skandinavistisk forskning. Samlingen omfattar cirka 400 titlar och ger en inblick i föreningens verksamhet och kontakter utomlands.

Söderström & Co:s förlagssamling

I Söderströms samling ingår all inhemsk skönlitteratur som utkom på förlaget 1891–2011, samt ett urval av förlagets facklitteratur och läroböcker. Samlingen ger en intressant överblick av den litterära verksamheten kring förlaget. Den fungerar också som en bokhistoriskt värdefull källa, eftersom alla böcker finns bevarade i originalband. Söderström & Co donerade sitt förlagsarkiv till Svenska litteratursällskapet år 2005. I donationen ingick också förlagets böcker.

Topeliussamlingen

Zacharias Topelius (1818–1898) var författare, historiker och journalist och hade en central roll när Finlands nationella identitet utvecklades under 1800-talet. Topeliussamlingen i Svenska litteratursällskapets bibliotek omfattar knappt 1300 verk. Här ingår böcker av Topelius på olika språk samt litteratur som behandlar Topelius och hans verk. Grundstommen i samlingen består av Paul Nybergs samling av Topeliuslitteratur, som industrirådet Henrik Nyberg donerade till Svenska litteratursällskapet 2003. Professor Paul Nyberg (1889–1968) var dotterson till Zacharias Topelius, och samlade systematiskt morfaderns produktion. Samlingen som utgjorde källa för den bibliografi över Topelius verk som Birgit Lunelund-Grönroos utgav 1954 är fortfarande värdefull för dagens forskning om Topelius, inte minst projektet Zacharias Topelius Skrifter. Topeliussamlingen kompletteras kontinuerligt.