Månadens forskare: Maria Kautonen

15.9.2017 - 14:21
Nina Edgren-Henrichson
Maria Kautonen

Om språkläraren kan peka på det som är svårt i uttalet är det lättare för språkeleven att öva upp ett korrekt uttal. Att lyfta fram svårigheterna i uttalet är ett av syftena med Maria Kautonens forskning när hon undersöker uttalet i finskspråkiga talares finlandssvenska.

Månadens forskare: Sarah Wikner

5.6.2017 - 10:57
Nina Edgren-Henrichson
Sarah Wikner. Foto SLS/Janne Rentola

Vad anser helsingforsarna om den svenska de talar? Språkvetaren Sarah Wikner undersöker helsingforsarnas uppfattningar om sitt språk och hur deras uppfattningar stämmer överens med deras faktiska språkbruk.

Från ryska till svenska och svenska till ryska

25.4.2017 - 12:58
Kajsa Rytikoski
Olga Mezhevich. Foto. SLS/Janne Rentola 2017

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har eller har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Olga Mezhevich.

Månadens forskare: Mikko Kuronen

2.12.2016 - 13:18
Nina Edgren-Henrichson
Mikko Kuronen, foto Janne Rentola/SLS

Det sägs att man inte kan lära sig ett perfekt uttal på ett språk som man lär sig efter den tidiga barndomen. Språkforskaren Mikko Kuronen håller med om att det åtminstone är svårt, men genom sin forskning vill han göra det lättare, eftersom ett bra uttal underlättar kommunikationen med personer som talar språket som sitt modersmål.

Månadens forskare: Jennica Thylin-Klaus

4.10.2016 - 14:52
Nina Edgren-Henrichson
Jennica Thylin-Klaus. Foto Janne Rentola/SLS

Vilka typer av texter har skrivits på svenska i Finland under seklernas gång, vem har skrivit texterna och och vem har läst dem? Bland annat det har historikern Jennica Thylin-Klaus rett ut inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går.

Månadens forskare: Charlotta af Hällström-Reijonen

3.5.2016 - 11:27
Nina Edgren-Henrichson
Charlotta af Hällström-Reijonen

Språkliga egenheter hos Runeberg och orättvis kritik mot Tavaststjerna – bland annat det har språkvetaren Charlotta af Hällström-Reijonen hittat när hon forskat i hur svenskan har sett ut i Finland under tidigare sekler.

Månadens forskare: Eveliina Tolvanen

3.2.2016 - 16:32
Nina Edgren-Henrichson
Månadens forskare: Eveliina Tolvanen

Informellt i Sverige, rakt på sak i Finland

Pensionsmyndigheternas språk under lupp

– Jag är intresserad av hur man kan uttrycka saker och ting på ett enkelt och begripligt sätt, säger Eveliina Tolvanen som förklaring till att hon började undersöka hur myndigheter uttrycker sig i informationen till medborgarna. I sin doktorsavhandling i nordiska språk analyserar hon hur Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland och Pensionsmyndigheten i Sverige skriver om pensioner på webben.

På finlandssvenska i Stockholm

25.10.2012 - 11:04
Christer Kuvaja

Varför kämpar ni svenskspråkiga inte mera för svenskans sak i Finland? Är det fortfarande så att man får på käften om man talar svenska på gatan i Helsingfors eller i Åbo? Det var några av de (mindre seriösa) frågor vi fick efter våra föredrag på Finlandsinstitutet i Stockholm den 23 oktober. Vi, var undertecknad och fyra SLS forskare (Marika Tandefelt, Östen Wahlbeck, Sofie Henricson och Sofie Strandén-Backa) som för en entusiastisk publik på över 100 personer berättade om SLS och vår forskning.

Publiken fick bl.a. höra om finlandssvenskarnas och rikssvenskarnas syn på...

Tudelningar och en räddningsplanka

1.12.2010 - 14:44
Sven-Erik Klinkmann

Speciellt mycket Luciastämning blev det tyvärr inte under TV 2:s stora debatt på tisdagskvällen om ”tvångssvenskan” (detta bedrövliga ord för någonting som borde vara en självklarhet i ett tvåspråkigt land, att lära sig grunderna i det andra nationalspråket). Detta alltså trots att programmet också bjöd på en lokal Tammerforsisk Lucia, Lisa Forss. Kvällen blev ungefär som jag hade väntat mig den: en grundläggande, ”hård” tudelning, en dikotomi i betong s a s, vi som är för och de som är emot, eller tvärtom, beroende på vilken åsikt man råkar ha.

I den antisvenska gruppen en kärna...

Gamla texter

23.8.2010 - 17:44
Christer Kuvaja

Jag har under sommaren suttit på riksarkivet för att gå igenom handlingar för Strömma gårds historik. Jag ska skriva den äldre delen av gårdens historia från medeltiden till 1809. Gården låg i Kimito och ägs i dag av SLS.

Det var skönt att i sommarhettan sitta i det svala riksarkivet och plöja igenom diverse räkenskapshandlingar från 1500- och 1600-talen. Jag har ingen svårighet att läsa de gamla texterna eftersom jag gjort det ofta och dessutom många år undervisat i läsning av gamla handstilar eller paleografi vid Åbo Akademi. Men det var ett tag sedan jag senast läste så gamla...