Månadens forskare: Maria Kautonen

15.9.2017 - 14:21
Nina Edgren-Henrichson
Maria Kautonen

Om språkläraren kan peka på det som är svårt i uttalet är det lättare för språkeleven att öva upp ett korrekt uttal. Att lyfta fram svårigheterna i uttalet är ett av syftena med Maria Kautonens forskning när hon undersöker uttalet i finskspråkiga talares finlandssvenska.

På bibliotekets hyllor: The Life and Voyages of Christopher Columbus

31.3.2017 - 14:56
Martin Ginström
Washington Irving Christopher Columbus

Behovet att lära sig engelska har en längre historia i Sverige och Finland än man kanske ibland föreställer sig. Redan på 1600-talet fanns det svenska lärda som föredrog engelskan framför tidens universalspråk latin i sina kontakter med England. Orsaken var engelsmännens näst intill obegripliga uttal av latinet. Mot slutet av 1700-talet började behovet av moderna språk inom sjöfarten och näringslivet redan bli uppenbart. Språkläraren A.J. Egnells utgåva av Washington Irvings The Life and Voyages of Christopher Columbus med ordförklaringar och grammatik (1834) var en av de läroböcker i engelska som gavs ut för att fylla efterfrågan.