På språng i Borgå – ett fältarbete om mobilitet

27.9.2017 - 09:34
Hanna Strandberg
På språng i Borgå – ett fältarbete om mobilitet

På måndagen den 18 september samlades en grupp etnologi- och folkloristikstuderande från Åbo Akademi på SLS i Helsingfors för att dra igång en fältarbetsvecka med destination Borgå. Temat för fältarbetet var mobilitet och studenterna hade valt att göra intervjuer om pendling, migration, flyttar och stadsplanering. En grupp studenter ville som motvikt till temat mobilitet intervjua människor som bott länge i Borgå, såna som kanske inte längre vill flytta.

Beda Stjernschantz och Lagerlöf

30.5.2017 - 09:51
Camilla Stara
Landskap målat på en liten träbit (1889). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

I fjol tog SLS arkiv emot handlingar rörande den Borgåfödda symbolistmålaren Beda Stjernschantz (1867–1910) och hennes familjemedlemmar. Bland Stjernschantz mest kända verk finns Pastoral, Överallt en röst oss bjuder och Glasblåsarna , som ställdes ut på världsutställningen i Paris år 1900. I Stjernschantz arkiv finns brev från en rad kända konstnärer, däribland Ellen Thesleff , Hugo Simberg och Victor Westerholm . I arkivet finns även ett brev från författaren Selma Lagerlöf, daterat 27.01.1895 i Landskrona. Lagerlöf tackar Stjernschantz för det brev hon mottagit och...

Välkommen till SLS nya kundtjänst och utrymmen i Vasa

8.9.2016 - 15:49
Marie Lönnblad
Välkommen till SLS i Vasa på Handelsesplanaden 23! Foto: SLS/Kai Martonen

För en vecka sedan öppnades dörrarna till SLS nya utrymmen på Handelsesplanaden 23 i Vasa. SLS arkiv och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut fanns tidigare på femte våningen i samma hus men har efter den omfattande renovering som inleddes våren 2015 nu nya besökarutrymmen i gatuplan. Synligheten i gatubilden i Vasa och utrymmenas lättillgänglighet har gjort att vi redan kunnat välkomna både nya och gamla kunder till vår kundtjänst – välkommen in du också!