Månadens forskare: Maren Jonasson

3.8.2017 - 18:23
Nina Edgren-Henrichson
Maren Jonasson, foto SLS/Janne Rentola

Finland i mitten av 1800-talet. Lagstiftningen släpade efter samhällsutvecklingen, men landets lagstiftande församling, lantdagen, hade inte sammankallats på decennier och den politiska debatten saknade offentligt forum. Men det ordnades allmänna lantbruksmöten. Historikern Maren Jonasson undersöker hur de här mötena kom att bli en arena för politisk debatt och reformkrav.

Finländskt väljarbeteende

1.4.2011 - 11:30
Christer Kuvaja

Endast 0,5 procent av de finskspråkiga röstar på SFP i riksdagsval. Det lönar sig alltså inte för SFP att försöka locka till sig finskspråkiga väljare. SFP borde i stället satsa på de omkring 30 procent svenskspråkiga som i valen är rörliga väljare och inte har en klar partiståndpunkt. Detta och mycket annat kom fram under slutseminariet för projektet ”Svensk politik i Finland”. Seminariet hölls på Svenska litteratursällskapet den 31 mars. Vi fick också veta att Socialdemokratiska partiet har förlorat sin position som klar tvåa bland de finlandssvenska väljarna. I valet 2007 var...