Edelfelts värld: Skandinaviska klubben

16.10.2017 - 16:06
Elisabeth Stubb
Skandinaviska konstnärernas frukost i Café Ledoyen, Hugo Birger 1886, Wikipedia/nationalmuseum.se

Paris samlade i slutet på 1800-talet konstnärer från olika håll i världen. Norden var inget undantag. På utrikes ort hände det ofta att landsmän sökte varandras sällskap. Så var det bland finländarna, och banden till andra nordbor gav också ett slags hemhörighet i den internationella smältdegeln.

År 1879 verkade nordborna i Paris ha försökt sig på att ordna inofficiella, men återkommande, tillfällen att träffas. Albert Edelfelt anlände till Paris i mitten av januari efter att han tillbringat föregående höst hemma i Finland. Den 26 januari 1879 skrev Edelfelt att han föregående...

Edelfelts värld: Demi-Monde

14.3.2017 - 17:38
Elisabeth Stubb
La Reine de Joie (1892), Henri de Toulouse-Lautrec, Wikipedia Commons-The Yorck Project

Under andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget fick den samhällsgrupp som kom att kallas demimonde en sällsynt synlig ställning i Paris stadsliv. Det rörde sig i första hand om kvinnor som levde på underhåll och gåvor från sina rika och samhälleligt högtstående manliga bekanta. De syntes i pressen, på teatern och allmänna tillställningar och slutligen överallt i den parisiska societeten. Det som karaktäriserade demimonden har förekommit både tidigare och senare, men då har den fört en mera ljusskygg tillvaro.

Uttrycket demimonde, halv-värld, etablerades då...

Inslag från Edelfelts värld: Fastlagen och farvälet till de köttsliga fröjderna

13.2.2017 - 16:35
Elisabeth Stubb
Maskerader i Finland. Från Storvarvet 1969, utklädsel på fastlagstisdagen, Björköby (Korsholm), foto: Rafael Olin, SLS 1026_29

Årets fester ger en rytm till det dagliga livet. De återkommer regelbundet och väcker större uppmärksamhet än vanliga vardagar. Albert Edelfelt utgör inget undantag i det avseendet. I breven hem till modern Alexandra går det att följa årstidernas växling, och de stora helgerna intar en egen plats.

Fastlagen är en något bortglömd period under året, i synnerhet i den protestantiska traditionen. Mest gör den sig nuförtiden påmind i inmundigandet av fastlagsbullar. Fastlagen kulminerar i de tre dagarna mellan fastlagssöndagen och fastlagstisdagen, efter vilken den 40 dagar långa fastan...

Inslag från Edelfelts värld: Kvinnor på egen hand i Paris

25.1.2017 - 16:23
Elisabeth Stubb
Tableau vivant, Tropenmuseum (Nederländerna)

Madame Jacquinot är ett ofta förekommande namn i Albert Edelfelts brev från de första åren i Paris. Likaså nämns en Madame Enjolras . Gemensamt för de båda var att de drev varsin pension för damer. Madame Jacquinot verkade i första hand ha varit etablerad bland svenska och norska kvinnor, medan finländska kvinnor sökte sig till Madame Enjolras pension. Det var också tack vara de inneboende gästerna som Edelfelt först kom i kontakt med dessa värdinnor. Edelfelts svenska väninna Pauline Ahlberg bodde under sina vistelser i Paris hos Madame Jacquinot, medan Edelfelt sökte upp sina...