Edelfelts värld: Luften i Köpenhamn

13.11.2017 - 15:46
Elisabeth Stubb
Holger Drachmann, av P.S. Kröyer, Wikipedia

”Jag har andats annan luft här än i Stockholm. Redan det att jag är så mycket mera bekant med konstnärer och literatörer här, gör mig betydligt mer hemmastadd,” skrev konstnären Albert Edelfelt från Köpenhamn i november 1879. Både på hemresan och på resan tillbaka till Paris gjorde han det året ett uppehåll i den danska huvudstaden.

”Jag har naturligtvis bott hos Krohn,” tillade Edelfelt i brevet hem till modern Alexandra. Vänskapen som tre år tidigare knutits med dansken Pietro Krohn hade introducerat honom till de danska kretsarna. Krohn hade efter sin mångåriga vistelse i Rom...

Från ryska till svenska och svenska till ryska

25.4.2017 - 12:58
Kajsa Rytikoski
Olga Mezhevich. Foto. SLS/Janne Rentola 2017

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har eller har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Olga Mezhevich.

Månadens forskare: Kristina Malmio

2.3.2017 - 13:00
Nina Edgren-Henrichson
Månadens forskare: Kristina Malmio

Hur beskrivs rummen, platserna i finlandssvenska romaner? Vad berättar beskrivningarna om den värld vi lever i? De frågorna har sysselsatt litteraturvetaren Kristina Malmio de senaste åren. Hon leder projektet Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990–2010 och har också själv forskat inom projektet i snart tre år.

Månadens forskare: Patrik Aaltonen

2.2.2017 - 10:15
Nina Edgren-Henrichson
Patrik Aaltonen

– Överlag verkar man ha haft en ganska hög uppfattning om essän som litterär genre. Den har till och med uppfattats som en elitgenre, säger litteraturvetaren Patrik Aaltonen, som undersöker den finländska essäistiken från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Mariehamns litteraturdagar

31.3.2011 - 09:53
Fredrik Hertzberg

Under veckoslutet besökte jag för första gången Mariehamns litteraturdagar, som hölls för adertonde gången. I stadens bibliotek samlades stora skaror kulturfolk: bibliotekarier, kultursekreterare, journalister, men framför allt vanliga läsare. Kort sagt, de som anonymt bär upp kulturen, älskar skönlitteraturen och lockas av att få se sina favoritförfattare livslevande.

Årets tema var ”Godhet”, och det slog mig att redan publiken i viss mening utgjorde ett levande exempel på detta tema; här blomstrade en generös humanism, en genuin nyfikenhet på att dryfta livets stora frågor och...