Edelfelts värld: Skandinaviska klubben

16.10.2017 - 16:06
Elisabeth Stubb
Skandinaviska konstnärernas frukost i Café Ledoyen, Hugo Birger 1886, Wikipedia/nationalmuseum.se

Paris samlade i slutet på 1800-talet konstnärer från olika håll i världen. Norden var inget undantag. På utrikes ort hände det ofta att landsmän sökte varandras sällskap. Så var det bland finländarna, och banden till andra nordbor gav också ett slags hemhörighet i den internationella smältdegeln.

År 1879 verkade nordborna i Paris ha försökt sig på att ordna inofficiella, men återkommande, tillfällen att träffas. Albert Edelfelt anlände till Paris i mitten av januari efter att han tillbringat föregående höst hemma i Finland. Den 26 januari 1879 skrev Edelfelt att han föregående...

Edelfelts värld: Svenskan Anna Törnblom

19.9.2017 - 15:31
Elisabeth Stubb
Skiss till Rödhårig modell med japansk solfjäder, Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 8.4.1879, SLS

I ett brev från den 8 april 1879 skriver Edelfelt att han på ett besök hos sin amerikanske vän, konstnären John Singer Sargent , hade träffat på en rödhårig modell. ”På hennes accent kände jag ögonblickligen igen Anderssons, Petterssons och Lundströms landsmaninna.” I Edelfelts 1 ½ sidor långa utläggning om svenskan Anna Törnblom får läsaren bekanta sig med en av de många som liksom Edelfelt hade sökt sig till Paris för att pröva lyckan.

Det framgår att Anna Törnblom hade arbetat som sömmerska hos ”Wörth (den förnämsta damskräddaren i världen)”. Charles Frederick Worth var en...

Beda Stjernschantz och Lagerlöf

30.5.2017 - 09:51
Camilla Stara
Landskap målat på en liten träbit (1889). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

I fjol tog SLS arkiv emot handlingar rörande den Borgåfödda symbolistmålaren Beda Stjernschantz (1867–1910) och hennes familjemedlemmar. Bland Stjernschantz mest kända verk finns Pastoral, Överallt en röst oss bjuder och Glasblåsarna , som ställdes ut på världsutställningen i Paris år 1900. I Stjernschantz arkiv finns brev från en rad kända konstnärer, däribland Ellen Thesleff , Hugo Simberg och Victor Westerholm . I arkivet finns även ett brev från författaren Selma Lagerlöf, daterat 27.01.1895 i Landskrona. Lagerlöf tackar Stjernschantz för det brev hon mottagit och...

Konstnärer i arkivet

19.9.2016 - 15:25
Nelly Laitinen
Boris, Klaus och Regina Backberg i början av 1950-talet

I våras fick SLS arkiv in ett nytt arkiv, nämligen Regina, Boris och Klaus Backbergs arkiv. Det handlar om ett arkiv där flera konstnärer möts.

Boris Backberg (1895 – 1970) var ingenjör och specialist inom vatten-, kraftlednings- och byggnadsteknik. Han var dessutom kusin till musikern och författaren Elmer Diktonius. Boris och Elmer sammanknöts förstås av sitt släktskap men också av kärleken till samma kvinna.

Inslag från Edelfelts värld: Julian Alden Weir

16.6.2016 - 15:23
Elisabeth Stubb
Julian Alden Weir, Albert Edelfelts brev 4.8.1874

Under sitt första år i Paris kom Albert Edelfelt att dela bostad med amerikanen Julian Alden Weir (1852–1919), som han lärt känna i Jean-Léon Gérômes ateljé. De var båda begåvade, arbetssamma, lika långa, även om Weir var bredare om axlarna. Han såg bra ut och gnolade falskt. Enligt Edelfelt levde de lika sparsamt, men Weir lade mera pengar på saker och resor. Förutsättningarna för ett gott kompanjonskap fanns där. Då Edelfelt hösten 1875 återvände till Finland passade Weir ändå på att bryta deras bostadskontrakt. Det var mera krävande att dela bostad än att vara vänner. ”Jag kommer aldrig...

Inslag från Edelfelts värld: En krets av konstnärsaspiranter

26.4.2016 - 10:37
Elisabeth Stubb
Albert Edelfelts brev 1 november 1873

I breven från Albert Edelfelts tid vid Kungliga konstakademien i Antwerpen passerar ett antal av hans studiekamrater revy. Då han 1873 anlände till Antwerpen var han ensam finländare i den nya miljön, och han fick lov att söka umgänge bland de andra nationaliteterna på konstakademien. Umgänget och kontakterna som skapades till konstnärsfrön från olika delar av världen var en erfarenhet som han satte stort värde på och som han såg till att odla även efter att han försommaren 1874 lämnade akademien.

En av de första som visade Edelfelt en spontan uppskattning var Jules Dubois...