Månadens forskare: Bernt Österman

16.5.2018 - 12:06
Fredrik Hertzberg
Bernt Österman

- En intressant sak med Georg Henrik von Wright är att han hade en rigid akademisk, logisk-analytisk sida, samtidigt som han skrev mera livsfilosofiska, världsåskådningsmässiga essäer om bl.a. Dostojevskij och Oswald Spengler.

Det säger filosofen Bernt Österman, som är verksam inom det SLS-finansierade projektet Den okände von Wright.

Georg Henrik von Wright (1916-2003), Finlands genom tiderna mest kända filosof, hade många sidor. Av sin lärare Ludwig Wittgenstein fick han i uppdrag att förvalta och ge ut dennes efterlämnade papper, som han jämte Elizabeth Anscombe och Rush Rhees fick äganderätten till. Själv odlade han en analytisk typ av filosofi, men skrev också essäer, i bl.a. Nya Argus , och trädde mot slutet av 1960-talet fram som offentlig intellektuell. Som ledamot av Finlands Akademi gjorde han en aktiv insats för akademiväsendets utveckling.

Fattigdom och språk

20.12.2017 - 16:23
Kajsa Rytikoski
Camilla Härtull. Foto Sixten Härtull.

Camilla Härtull forskar om fattigdom ur ett språkgruppsperspektiv och undersöker bland annat inkomstskillnader och barnfattigdom.

Bland textilprov och marthor

4.9.2017 - 15:00
Kajsa Rytikoski
Bland textilprov och marthor

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Maria Ekqvist.

Från ryska till svenska och svenska till ryska

25.4.2017 - 12:58
Kajsa Rytikoski
Olga Mezhevich. Foto. SLS/Janne Rentola 2017

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har eller har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Olga Mezhevich.

Välkommen till SLS nya kundtjänst och utrymmen i Vasa

8.9.2016 - 15:49
Marie Lönnblad
Välkommen till SLS i Vasa på Handelsesplanaden 23! Foto: SLS/Kai Martonen

För en vecka sedan öppnades dörrarna till SLS nya utrymmen på Handelsesplanaden 23 i Vasa. SLS arkiv och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut fanns tidigare på femte våningen i samma hus men har efter den omfattande renovering som inleddes våren 2015 nu nya besökarutrymmen i gatuplan. Synligheten i gatubilden i Vasa och utrymmenas lättillgänglighet har gjort att vi redan kunnat välkomna både nya och gamla kunder till vår kundtjänst – välkommen in du också!

VM-guld och nationalism

26.5.2011 - 11:44
Christer Kuvaja

Den finska nationalismen, identiteten och självkänslan blomstrade upp den 15 maj genom VM-guldet i hockey och inte minst vid segerfesten på salutorget dagen därpå. Två av SLS styrelsemedlemmar, Karmela Liebkind och Henrik Meinander, kommenterade detta i tidningspressen, och frågan rörde sig närmast kring om man kan se en sådan nationalism som farlig eller inte. Liebkind och Meinander hade något olika åsikter. Frågan är intressant och skulle definitivt vara värd att undersökas. Smakade segern extra gott just för att det var Sverige som fick stryk i finalen? För många kändes det säkert extra...

Gamla texter

23.8.2010 - 17:44
Christer Kuvaja

Jag har under sommaren suttit på riksarkivet för att gå igenom handlingar för Strömma gårds historik. Jag ska skriva den äldre delen av gårdens historia från medeltiden till 1809. Gården låg i Kimito och ägs i dag av SLS.

Det var skönt att i sommarhettan sitta i det svala riksarkivet och plöja igenom diverse räkenskapshandlingar från 1500- och 1600-talen. Jag har ingen svårighet att läsa de gamla texterna eftersom jag gjort det ofta och dessutom många år undervisat i läsning av gamla handstilar eller paleografi vid Åbo Akademi. Men det var ett tag sedan jag senast läste så gamla...

Om böckernas betydelser

23.8.2010 - 10:10
Jessica Parland-von Essen

Förra veckan hade Svenska litteratursällskapets bibliotek och forskningssektor glädjen att vara medarrangörer i en internationell konferens om författandets, publicerandets och läsandets historia. Särskilt tema för årets SHARP-konferens var Book Culture from Below . Målsättningen var att få nya infallsvinklar på böcker och läsning. På många håll i Norden pågår intensiv forskning om vad man kunde kalla vanligt folks läsande, skrivande och förhållande till böcker. Det var orsaken till att vi valde just detta tema. Tidsperspektivet sträckte sig från...

Fri tillgänglighet till forskningsresultat

20.7.2010 - 13:34
Jessica Parland-von Essen

I Finland finns i dag ett tjugotal öppna publikationsarkiv, som innehåller främst doktorsavhandlingar. Den växande rörelsen för öppna publikationsarkiv tog fart då en deklaration formulerades och skrevs under av ett antal europeiska forskningsinstitut i Berlin 2003. I dag är institutionerna 281 stycken. Rådet för Finlands universitetsrektorer gick med år 2006. I Europa finns 824 öppna arkiv, i Nordamerika 434 och antalet ökar hela tiden. I USA har man också vid Harvard nyligen beslutat sig för öppenhet. Att både vetenskapen och samhället gynnas av fri tillgänglighet har blivit en allt mer...