På språng i Borgå – ett fältarbete om mobilitet

27.9.2017 - 09:34
Hanna Strandberg
På språng i Borgå – ett fältarbete om mobilitet

På måndagen den 18 september samlades en grupp etnologi- och folkloristikstuderande från Åbo Akademi på SLS i Helsingfors för att dra igång en fältarbetsvecka med destination Borgå. Temat för fältarbetet var mobilitet och studenterna hade valt att göra intervjuer om pendling, migration, flyttar och stadsplanering. En grupp studenter ville som motvikt till temat mobilitet intervjua människor som bott länge i Borgå, såna som kanske inte längre vill flytta.

Bland textilprov och marthor

4.9.2017 - 15:00
Kajsa Rytikoski
Bland textilprov och marthor

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Maria Ekqvist.

Forska om mat

16.9.2010 - 11:47
Yrsa Lindqvist

Vartannat år möts i huvudsak etnologer, men också antropologer, sociologer, forskare i näringslära och marknadsekonomi, för några dagar för att presentera och ventilera forskning om mat. Konferensen heter International Ethnological Food Research Conference och är ett arbetsutskott inom organisationen SIEF (Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore). I år möttes drygt 60 forskare i Åbo i slutet av augusti, som huvudarrangör stod ämnet etnologi vid Åbo Akademi.

Som etnolog är jag inte bortskämd med att delta i internationella konferenser. Etnologi är inte som rymdfysik eller...